Luật chơi Keno(Beijing) 188bet

Keno 188BET dựa trên kết quả chính thức của các thị trường Keno Trung Quốc (Bắc Kinh), Slovakia, Canada, Tây Canada, Malta và Úc. 20 banh số sẽ được rút ngẫu nhiên từ 80 banh số được đánh số từ 01 đến 80.Hệ thống sẽ quay thưởng và ngẫu nhiên chọn ra 20 số làm con số mở thưởng. Dựa theo 20 con số mở thưởng này để biến đổi thành những cách chơi khác nhau, và căn cứ vào những con số dự đoán hoặc cách chơi để nhận được những mức tiền thưởng khác nhau. Thời gian và kết quả mở thưởng TOP NHÀ CÁI KHUYẾN MÃI sẽ hoàn toàn giống với trò chơi Beijing Keno do website xổ số phúc lợi Bắc Kinh phát hành. Thời gian mở thưởng bắt đầu từ 09:00 sáng đến 12:00 tối, mỗi 5 phút mở thưởng 1 lần, mỗi ngày mở thưởng 179 kỳ.

Keno 188BET có nhiều loại cược, kết quả mỗi loại dựa trên sự kết hợp của 20 số được rút tại mỗi thị trường Keno phù hợp với thời gian kết quả tương ứng.

Chọn số :

Cách chơi chọn số là cách đặt cược, mà cụ thề là trong 80 số từ 1 đến 80 chọn 1 đến 5 số rồi hợp thành một nhóm.Hội viên sẽ đối chiếu số đặt cược mình chọn với số trúng thưởng.Căn cứ vào sự nhiều ít của các số tương đồng giữa số đã chọn với số trúng thưởng (không giới hạn thứ tự) xác định mức trúng thưởng tương ứng.
※ Ví dụ:cái mà người đặt cược mua là ba số 1, 2, 3 hợp thành một tổ hợp, nếu số mở thưởng kỳ đó bao hàm ba số 1,2,3 thì coi người chơi đặt cược “3trong 3” sẽ trúng thưởng; nếu trong số mở thưởng chỉ có 1,2 thì coi người đặt cược “2 trong 3” trúng thưởng.

 • Tài/Xỉu/Tổng810
 • Lẻ/Chẵn
 • Các Số Lẻ/Các Số Chẵn/Hòa
 • Liên Hoàn Tài/Xỉu & Lẻ/Chẵn
 • Trên/Dưới/Hòa
 • Ngũ Hành
 • Ngọc Cầu

TỔNG QUÁT TRÒ CHƠI NHƯ SAU:

Tổng :

Cộng tổng 20 số mở thưởng rồi xét.
Tổng chẵn/lẻ: nếu tổng của 20 số là 300, 320, 400.. gọi là “Chẵn”; nếu tổng của 20 số là 513; 425…gọi là “Lẻ”.
Tổng lớn/nhỏ: tổng của 20 số lớn hơn 810 gọi là “Lớn”; nhỏ hơn 810 gọi là “Nhỏ”.
Hòa 810: nếu tổng của 20 số bằng 810, gọi là “Hòa 810” (Nếu hòa bằng 810 thì trả lại tiền cược cho cược lớn nhỏ).
※Ví dụ: Số mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Vậy tổng của 20 chữ số bằng 210, là “Nhỏ”; là “Chẵn”. Nếu đặt cược “Nhỏ” và “Chẵn” thì trúng thưởng, nếu cược “Lớn” hoặc “Lẻ” hoặc “Hòa” thì không trúng thưởng.

Trên – Dưới – Giữa :

Trên dưới: Từ 1-40 gọi là số “Trên”, từ 41-80 gọi là số “Dưới”. trong 20 con số mở thưởng, nếu mã số của số“trên” (từ 1-40) chiếm nhiều hơn, thì ván này gọi là “Trên” và ngược lại mã số của số dưới (41-80)xuất hiện nhiều hơn thì gọi là “Dưới”. Nếu mỗi bên xuất hiện 10 số thì gọi là “Giữa”

※ Ví dụ: kết quả mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 gọi là “Trên”.
※Ví dụ: kết quả mở thưởng là 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 là “Dưới”.
※Ví dụ: kết quả mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 là “Giữa”.

Ngũ hành :

Tổng của 20 số mở thưởng được chia làm 5 giai đoạn:
Kim (210~695)
Mộc (696~763)
Thủy (764~855)
Hỏa (856~923)
Thổ (924~1410)
※ Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36,40,47, 54,59,61,64,67,79.
tổng là 693, như vậy tổng điểm nằm trong khoảng 210~695, coi là 「Kim」. Đặt cược 「Kim」 sẽ trúng thưởng.

Cược xiên :

Là cách chơi tổng của 20 số mở thưởng được chia thành 「Lớn Lẻ」,「Nhỏ Lẻ」,「Lớn Chẵn」và「Nhỏ Chẵn」.
Tổng lớn hơn 810 coi là 「Tổng lớn」, nhỏ hơn 810 coi là 「Tổng nhỏ」;
Tổng là số chẵn gọi là 「Chẵn」, số lẻ gọi là 「Lẻ」
Từ sự kết hợp giữa Lớn nhỏ và Chẵn lẻ sẽ tạo thành 4 loại kết quả : 「Lớn Lẻ」,「Nhỏ Lẻ」,「Lớn Chẵn」và「Nhỏ Chẵn」.
Tổng bằng 810, coi là Hòa.

※ Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36,40,47, 54,59,61,64,67,79
tổng là 693. như vậy tổng nhỏ hơn 810 và là số lẻ, như vậy được coi là 「Nhỏ Lẻ」. Đặt cược 「Nhỏ Lẻ」sẽ trúng thưởng.

CHI TIẾT VỀ CÁC LOẠI CƯỢC NHƯ SAU:

Cược TÀI, XỈU, TỔNG810

Loại cượcTÀITỔNG810XỈU
Tỷ lẻ cược1.951081.95

TÀI: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810.

XỈU: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810.

TỔNG810: Tổng số điểm của 20 banh kết quả được rút bằng 810.

Ví dụ

 • Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
 • Tổng số điểm: 729
 • Kết quả cược: 729 nhỏ hơn 810, vì thế cược “XỈU” thắng.
 • Tiền cược: EUR 50
 • Trả về: EUR 50x 1.95 = EUR97.5.

Nếu tổng số điểm của 20 banh bằng 810, mọi cược đặt cho những lựa chọn sau sẽ được hoàn tiền:

 • TÀI
 • XỈU
 • TÀI Lẻ
 • XỈU Lẻ
 • TÀI Chẵn
 • XỈU Chẵn

Cược LẺ CHẴN

Loại cượcLẺCHẴN
Tỷ lệ Cược1.951.95

LẺ: Chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.

CHẴN: Chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

Ví dụ

 • Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
 • Tổng số điểm: 729
 • Kết quả cược: Chữ số cuối cùng của 729 là chín (9), đây là một số lẻ, vì thế cược “LẺ” thắng.
 • Tiền cược: EUR 50
 • Trả về: EUR 50x 1.95 = EUR97.5.

Cược CÁC SỐ LẺ, CÁC SỐ CHẴN, HÒA

Loại cượcCÁC SỐ LẺHÒACÁC SỐ CHẴN
Tỷ lệ cược2.34.32.3

Các Số Lẻ: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số là các số lẻ.

Các Số Chẵn: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số là các số chẵn.

HÒA: Trong tổng số 20 banh được rút, có chính xác 10 banh có số lẻ và 10 banh có số chẵn.

Ví dụ

 • Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
 • Kết quả cược: Có 11 số chẵn (04, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 44, 54, 66, 76) và 9 số lẻ (03, 13, 33, 39, 41, 43, 57, 61, 75). Số chẵn có hơn 10 số, vì thế cược “CHẴN” thắng.
 • Tiền cược: EUR 50
 • Trả về: EUR 50 x 2.3 = EUR115

Cược LIÊN HOÀN TÀI/XỈU VÀ LẺ/CHẴN

Loại cượcTÀI/LẺXỈU/LẺTÀI/CHẴNXỈU/CHẴN
Tỷ lệ cược3.73.73.73.7

TÀI/LẺ: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.

XỈU/LẺ: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.

TÀI/CHẴN: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

XỈU/CHẴN: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

Ví dụ

 • Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
 • Tổng số điểm: 729
 • Kết quả cược: 729 nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của 729 là chín (9), đây là một số lẻ, vì thế cược “XỈU/LẺ” thắng.
 • Tiền cược: EUR 50
 • Trả về: EUR 50 x 3.7 = EUR 185

Cược TRÊN, DƯỚI, HÒA

Loại cượcTRÊNHÒADƯỚI
Tỷ lệ cược2.34.32.3

TRÊN: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số nằm trong khoảng từ 01-40.

DƯỚI: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số nằm trong khoảng từ 41-80.

HÒA: Trong tổng số 20 banh được rút, có chính xác 10 banh có số nằm trong khoảng từ 01-40 và 10 banh có số nằm trong khoảng từ 41-80.

Ví dụ

 • Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
 • Kết quả cược: Có 11 số (03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39) nằm trong khoảng từ 01-40 và 9 số (41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76) nằm trong khoảng từ 41-80. Vì thế cược “TRÊN” thắng.
 • Tiền cược: EUR 50
 • Trả về: EUR 50 x 2.3 = EUR 115

Cược Ngũ Hành (KIM, MỘC, THỦY, HỎA & THỔ)

Loại cượcKIMMỘCTHỦYHỎATHỔ
Tỷ lệ cược9.24.62.44.69.2

KIM: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 210-695.

MỘC: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 696-763.

THỦY: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 764-855.

HỎA: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 856-923.

THỔ: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 924-1410.

Ví dụ

 • Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
 • Tổng số điểm: 729
 • Kết quả cược: 729 nằm trong khoảng 696-763, vì thế cược “MỘC” thắng.
 • Tiền cược: EUR 50
 • Trả về: EUR 50 x 4.6 = EUR 230

Cược Ngọc Cầu

Trong cược Ngọc Cầu, người chơi tùy chọn từ 1 đến 5 số trong khoảng từ 01 đến 80. Hệ thống sẽ rút 20 banh số trong khoảng từ 01 – 80. Tỷ lệ thanh toán BACCARAT TRỰC TUYẾN dựa vào các số kết quả đối chiếu với các số đã được người chơi chọn. Sự nối tiếp nhau của các con số không ảnh hưởng đến tỉ lệ thanh toán.

Bảng tỷ lệ thanh toán:

Loại cượcChọn 5 sõChọn 4 sõChọn 3 sõChọn 2 sõChọn 1 sõ
Trúng 5 Sõ251////
Trúng 4 Sõ2151///
Trúng 3 Sõ3620.3//
Trúng 2 Sõ/22.310.3/
Trúng 1 Sõ////3.3
Không Trúng/////

Ví dụ

 • Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
 • Lựa Chọn: 10, 20, 30 & 66
 • Kết quả cược: Chọn 4 số, Trúng 3 số (10, 20 & 66)
 • Tiền cược: EUR 50
 • Trả về: EUR 50 x 6.0 = EUR 300

Nói chung, TRÒ CHƠI CASINO cá cược online này có cách chơi gần giống với xổ số, Lotto hoặc Bingo. Thế nhưng lợi thế lớn của cược Keno là cách chơi vẫn đơn giản hơn, bạn chỉ cần chọn từ 1 – 10 trong các con số từ 1 – 80 là có thể hoàn thành ngay 1 ván cược trong tức thì.Cách chơi đơn giản và kết quả mở thưởng ngay không cần chờ đợi lâu.

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN