Luật Trả Cược Sớm trò chơi thể thao 188bet

Theo luật chơi bóng đá hay thể thao các loại tại nhà cái 188bet.com.Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về lựa chọn đặt cược. Một khi cược đã được xác nhận tại hệ thống TOP NHÀ CÁI KHUYẾN MÃI , cược không thể hủy, thu hồi hoặc thay đổi và sẽ được xem là căn cứ cuối cùng để thanh toán cược đặt. Tất cả cược đặt sẽ được ghi nhận tại hệ thống chung của 188BET, đây là thông tin dữ liệu chính thức để xác định cược đặt và thời gian ghi nhận cược.

Trả Cược Sớm là chức năng cho phép thanh toán sớm một phần hoặc toàn bộ tiền cược của Quý Khách. Giá trị được hiển thị trong mục Trả Cược Sớm bao gồm tiền cược của Quý Khách.Trả Sớm Toàn Bộ là việc thanh toán sớm tiền cược của Quý Khách trước khi kết thúc sự kiện.

Trả Sớm Một Phần là việc điều chỉnh thanh toán một phần trong tiền cược của Quý Khách trước khi kết thúc sự kiện.Tiền cược tối thiểu (tùy theo thị trường) phải duy trì trong hạn mức của Trả Sớm Một Phần.

Quý Khách không cần chọn trả cược sớm cho toàn bộ tiền cược.

Chức năng Trả Cược Sớm của chúng tôi cho phép Quý Khách Trả sớm 1 phần trong tiền cược gốc của Quý Khách trong khi phần tiền cược còn lại vẫn được giữ lại. Lựa chọn này mang lại cơ hội để bảo đảm một phần tiền nhất định nhưng vẫn còn cơ hội để nhận tiền thắng cược trả về từ tiền cược gốc.

Nhiều cược tự động trả kết quả Trong Trận nếu loại cược đó có kết quả được “Xác Định Vô Điều Kiện”. Ví dụ, cược Trên 2.5 bàn thắng trong trận đấu bóng đá và nếu có tổng cộng 3 bàn thắng, Quý Khách hiển nhiên thắng cược và tiền cược sẽ được hoàn trả ngay khi bàn thắng thứ 3 được ghi.Đối với những loại cược không thể trả kết quả trong trận, chúng tôi sẽ xác định kết quả cược ngay khi trận đấu kết thúc.Dưới đây là luật cược thể thao khi hệ thống trả cược sớm như sau:

Luật Chung

 • Trả Cược Sớm chỉ áp dụng ở một số môn thể thao và loại cược nhất định.
 • Tính năng Trả Cược Sớm có thể được rút lại hoặc được điều chỉnh bất kỳ lúc nào. Và tính năng này không luôn luôn khả dụng.
 • Quý Khách chỉ cần chọn mục ” Cược Đã Đặt ” sau đó chọn cược mà Quý Khách muốn Trả Cược Sớm. Nhấp chọn Trả Cược Sớm hoặc nhấp vào thanh ngang để điều chỉnh số tiền theo lựa chọn cũa Quý Khách.
 • Số Tiền Trả Cược Sớm không thể thương lượng. Chúng tôi sẽ không thảo luận về lý do của số tiền Trả Cược Sớm được đưa ra.
 • Đối với Trả Cược Sớm một phần, số tiền cược trả sớm tối thiểu và số tiền còn lại tối thiểu phải bằng hoặc lớn hơn tiền cược tối thiểu (của mỗi loại cược).Ví dụ 1 – Tiền Cược Tối Thiểu = 10,000. Tiền Cược Của Quý Khách = 100,000. Tiền cược có thể được trả cược sớm một phần phải nằm trong khoảng từ 10,000 – 90,000.
  Ví dụ 2 – Tiền Cược Tối Thiểu = 10,000. Tiền Cược Của Quý Khách = 50,000. Tiền cược có thể được trả cược sớm một phần phải nằm trong khoảng từ 10,000 – 40,000.
  Ví dụ 3 – Tiền Cược Tối Thiểu = 10,000. Tiền Cược Của Quý Khách = 10,000. Cược không thể trả cược sớm một phần. Tuy nhiên, vẫn có thể trả cược sớm toàn phần.
 • Số Tiền Trả Cược Sớm được hiển thị chính là số tiền trả về tài khoản của Quý Khách nếu yêu cầu Trả Cược Sớm thành công. Trong đó đã bao gồm Tiền Cược liên quan đến Số Tiền Trả Cược Sớm.Ví dụ 1 – Nếu Tiền Trả Cược Sớm hiển thị 1,500,000 và tiền cược đã đặt là 1,000,000, số tiền Thắng/Thua sẽ là + 500,000 (Thắng).
  Ví dụ 2 – Nếu Tiền Trả Cược Sớm hiển thị 800,000 và tiền cược đã đặt là 1,000,000, số tiền Thắng/Thua sẽ là – 200,000 (Thua).
 • Không phải tất cả cược đã đặt đều có hỗ trợ chức năng Trả Cược Sớm. Những cược có hỗ trợ chức năng trả cược sớm sẽ được hiển thị ” Trả Cược Sớm” trong mục “Cược Đã Đặt ”

Luật Thanh Toán Cược

 • Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn, chúng tôi có quyền hủy và thu hồi tất cả các Cược đã Trả Sớm trước đó, trừ trường hợp kết quả cược đã được xác định vô điều kiện.
 • Nếu trận đấu tạm dừng và không tiếp tục lại trong vòng 36 giờ, chúng tôi có quyền hủy và thu hồi tất cả các Cược đã Trả Sớm trước đó, trừ trường hợp kết quả cược đã được xác định vô điều kiện.
 • Nếu Cược đã Trả Sớm bị hủy, chúng tôi có quyền hủy và thu hồi tất cả các Cược đã Trả Sớm.

Ví Dụ Thanh Toán Cược

Vui lòng truy cập trang luật chơi Thể Thao và chọn mục Cược Trả Sớm. Quý Khách có thể tham khảo nhiều thông tin và ví dụ thanh toán cho Trả Cược Sớm ở mục này.

 • Cược Đơn – Trả Sớm Toàn Phần
  Nếu cược đơn đã được Trả Cược Sớm toàn phần nhưng sau đó cược hoặc trận đấu đó bị hủy, số Tiền Trả Cược Sớm sẽ được thu hồi và tiền cược ban đầu sẽ được hoàn trả cho Quý Khách.
  Tuy nhiên, nếu cược được Trả Cược Sớm được đặt cho một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: Hiệp 1- Bóng Đá hoặc Quarter 1- Bóng Rổ) và trận đấu bị hủy sau khi các khoảng thời gian này đã hoàn tất, Trả Cược Sớm vẫn có hiệu lực.
 • Cược Đơn – Trả Sớm Một Phần
  Nếu một cược đơn được Trả Cược Sớm một phần nhưng sau đó cược hoặc trận đấu đó bị hủy, số tiền Trả Cược XÓC ĐĨA Sớm sẽ được thu hồi và số tiền cược liên quan đến phần được Trả Cược Sớm sẽ được hoàn trả cho Quý Khách.
  Số tiền cược còn lại (không bao gồm trong số tiền Trả Cược Sớm ban đầu) cũng sẽ bị hủy và được hoàn trả về tài khoản Quý Khách.
  Tuy nhiên, nếu cược được Trả Cược Sớm được đặt cho một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: Hiệp 1- Bóng Đá hoặc Quarter 1- Bóng Rổ) và trận đấu bị hủy sau khi các khoảng thời gian này đã hoàn tất, Trả Cược Sớm và phần cược còn lại vẫn có hiệu lực.
 • Cược Xâu – một trận bị hủy
  Nếu một hoặc nhiều trận trong xâu bị hủy, tất cả tiền Trả Cược Sớm trước đó sẽ bị hủy, trừ trường hợp kết quả cược đã được xác định vô điều kiện.
  Với loại cược xâu (x1), những lựa chọn còn lại sẽ được thanh toán theo số tiền cược ban đầu. Ví dụ, một cược xâu 5×1 (các lựa chọn gồm A, B, C, D và E) trong đó trận B bị huỷ, sẽ được thanh toán thành xâu 4×1 cho các lựa chọn A, C, D và E.
  Nếu bất kỳ lựa chọn còn lại trong xâu vẫn có thể đặt cược, tính năng Trả Cược Sớm có thể được hỗ trợ lại. Tuy nhiên, nếu tất cả lựa chọn còn lại đã thanh toán, cược đặt sẽ được thanh toán tương ứng.

Chi tiết cược đã được Trả Cược Sớm sẽ được hiển thị tại mục ” Cược Đã Đặt ” và ” Sao kê ” Những sự kiện quan trọng như bàn thắng, thẻ đỏ, VAR hoặc lỗi kỹ thuật có thể dẫn đến chức năng Trả Cược Sớm không được hỗ trợ trong một khoản thời gian nhất định.

Những cược được trả sớm sẽ tuân theo Điều Khoản và Điều Kiện như những cược bình thường. Quý Khách có thể kiểm tra lý do cược được Trả Sớm bị hủy trong ” Chi tiết trả sớm “bên dưới các cược trong mục ” Cược Đã Đặt ” hoặc ” Sao kê”

Ngoài ra,Nếu trận đấu bị hủy, hoãn hoặc dời lại hơn 36 giờ kể từ lúc trận đấu chính thức diễn ra, kết quả sẽ được xem là vô hiệu lực và tất cả các cược đều bị hủy, trừ khi có quy định khác trong từng loại cược cụ thể. Các loại cược có kết quả có thể xác định một cách vô điều kiện sẽ được thanh toán theo quy định. Luật tính cược đối với các cược này được ghi rõ trong luật chơi của từng loại cược cụ thể. Quyết định hủy cược của 188BET trong các tình huống nói trên là quyết định có hiệu lực cao nhất, bất chấp quyết định của trọng tài trận đấu hoặc ban tổ chức trận đấu. Cược xâu vẫn có hiệu lực, mặc dù trận đấu bị hủy. Tỉ lệ tính cược cho trận bị hủy là (1).Chúng tôi xác nhận kết quả dựa vào việc xem trực tuyến hoặc lấy thông tin chính thức từ cơ quan tổ chức của các bên tham gia trận đấu.

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN