Oppa888 Luật cơ bản Baccarat

Luật chơi và cách chơi cơ bản của game Cược Bài Baccarat gần như giống với bài Baccarat (đôi khi còn gọi là bài Punto Banco), loại bài thường thấy trong các sòng casino. Ngoài các lựa chọn cược chính là đặt cho Người chơi, Nhà cái, và Hòa, còn có các cược phụ – cược đặt vào đôi và đặt vào số quân bài được chia. Tỉ lệ cược của từng loại cược sẽ khác nhau, và tỉ lệ cược thay đổi ở mỗi lượt đặt cược. Các TRÒ CHƠI CASINO cược phụ đặt vào Đôi (Đôi Người Chơi, Đôi Nhà Cái, Đôi Bất Kỳ) chỉ tính trên hai quân bài đầu tiên chia cho Người chơi và Nhà cái. Không tính quân bài thứ ba. Những cược phụ khác đặt cho số quân bài được chia. Cược Nhỏ sẽ thắng khi tổng số quân bài được chia (của cả Người chơi và Nhà cái) là 4 quân, Lớn – 5 quân trở lên.

CÁC LOẠI BÀI
Đôi hoàn hảo – một đôi gồm hai quân bài giống hệt nhau về điểm bài và chất bài.
Đôi người chơi – người chơi có hai quân bài cùng điểm.
Đôi nhà cái – nhà cái có hai quân bài cùng điểm.
Đôi bất kỳ – đôi bất kỳ, của Người chơi hoặc Nhà cái.
Nhỏ – tổng số quân bài chia cho Người chơi và Nhà cái là 4.
Lớn – tổng số quân bài chia cho Người chơi và Nhà cái là 5 trở lên.

Các cược phụ không liên quan đến cược chính. Khách hàng có thể đặt cược chính vào cửa Người chơi và đặt cược phụ vào cửa Đôi nhà cái, hoặc ngược lại. Khách hàng cũng có thể đặt cược phụ mà không cần đặt cược chính.

1. CÁC THUẬT NGỮ:

 1. Lượt đặt cược – thời gian để nhận cược của người chơi.
 2. Tỉ lệ cược – là con số hoặc phân số do công ty cược đưa ra, nhân với số tiền đặt cược của người chơi để tính số tiền mà người chơi nhận được khi thắng cược.
 3. Điểm bài – là thứ hạng của quân bài trong một chuỗi các quân bài cùng chất (ví dụ quân 2, J, Ace).
 4. Chất bài – một trong bốn loại chất bài. Các chất bài gồm có: Cơ, Rô, Bích, Chuồn.
 5. Bộ bài – 52 (năm mươi hai) quân bài, gồm 13 quân bài ở mỗi chất (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, Ace).
 6. Hộp bài – dụng cụ đựng 6 bộ bài trước khi bắt đầu chơi.
 7. Ván bài – là quá trình chia bài, bắt đầu từ lượt chia đầu tiên và kết thúc khi người chia bài tuyên bố kết quả của ván bài, thu lại tất cả các quân bài trên bàn bỏ vào hộp đựng các quân bài đã sử dụng.
 8. Kết quả cược – là kết quả có thể xảy ra ở mỗi ván bài, phụ thuộc vào lựa chọn cược và tỉ lệ cược.
 9. Lựa chọn cược – danh sách tất cả các lựa chọn cược mà người chơi có thể đặt.
 10. Người chơi – một trong hai cửa đặt mà người chia sẽ chia bài.
 11. Nhà cái – một trong hai cửa đặt mà người chia sẽ chia bài.
 12. Tụ bài tự nhiên – là tình huống mà Người chơi hoặc/và Nhà cái được 8 (tám) hoặc 9 (chín) điểm sau khi được chia 2 quân bài.
 13. Cược phụ – Đôi Người chơi, Đôi Nhà cái, Đôi bất kỳ, Đôi hoàn hảo, Lớn, Nhỏ; kết quả của các cược này không phụ thuộc vào kết quả các cược chính.
 14. Đôi người chơi – hai quân bài đầu tiên chia cho Người chơi có cùng điểm (ví dụ một quân K chuồn và một quân K bích).
 15. Đôi nhà cái – hai quân bài đầu tiên chia cho Nhà cái có cùng điểm (ví dụ một quân J cơ và một quân J rô).
 16. Đôi hoàn hảo – một đôi gồm hai quân bài giống hệt nhau về điểm bài và chất bài (ví dụ, hai quân K cơ)
 17. Nhỏ – tổng số quân bài chia cho Người chơi và Nhà cái là 4.
 18. Lớn – tổng số quân bài chia cho Người chơi và Nhà cái là 5 trở lên.

LUẬT CHƠI
Ván bài diễn ra giữa hai bên là Người chơi và Nhà cái. Ở mỗi ván, người chia bài sẽ chia cho mỗi bên 2 quân bài. Trong một số trường hợp đặc biệt, người chia bài sẽ chia thêm một quân thứ ba cho Người chơi và/hoặc Nhà cái. Luật chia quân bài thứ ba được mô tả trong Bảng bên dưới.
CHIA BÀI 

 1. Bài được chia cho hai bên, mỗi lần một quân cho đến khi hai bên đều có hai quân bài ngửa mặt.
 2. Bên Người chơi luôn luôn nhận được quân bài đầu tiên.
 3. Khi hai bên đều có hai quân bài ngửa mặt, tùy vào từng trường hợp cụ thể và dựa vào luật quy định sẵn mà Người chơi và/hoặc Nhà cái có được chia thêm quân thứ ba hay không.

Mục tiêu của game – là đạt được số điểm càng gần với 9 (chín) càng tốt, hoặc bằng 9 điểm. Bên chiến thắng là bên có bài gần với 9 điểm hơn sau khi không còn quân bài nào được chia theo luật chơi.
Hòa. Kết quả Hòa xảy ra khi Người chơi và Nhà cái có cùng số điểm. Trường hợp Hòa, khách hàng nào đặt cược vào cửa Hòa sẽ thắng. Khách hàng nào đặt vào cửa Người chơi và/hoặc Nhà cái, sẽ nhận lại tiền cược (tỉ lệ cược tính là 1).
Giá trị các quân bài: 

 1. Quân Ace tính 1 điểm.
 2. Các quân từ Hai (2) đến Chín (9), có số điểm là con số ghi trên quân bài.
 3. Các quân hình (J, Q, K) và quân 10, tính là 0 điểm.

CÁCH TÍNH ĐIỂM TỤ BÀI:

 1. Tất cả quân bài trong tụ sẽ được cộng điểm lại với nhau.
 2. Nếu tổng điểm là con số hai chữ số, chữ số hàng chục sẽ được bỏ đi và điểm của tụ bài sẽ là chữ số còn lại. Ví dụ tổng của Chín (9) và Bốn (4) là 13, vậy tụ bài này là 3 điểm, hoặc tổng của Bảy (7) và Tám (8) là 15, vậy tụ bài này là 5 điểm.

BẢNG QUY LUẬT CHIA QUÂN THỨ BA:
ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƠI:

Điểm hai quân bài của Người chơi Tình huống
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5Luôn chia thêm quân thứ ba.
6 – 7Không chia quân thứ ba.
8 – 9Tụ bài tự nhiên – Không chia quân thứ ba.

 ĐỐI VỚI NHÀ CÁI:

Điểm hai quân bài của Nhà cáiChia quân thứ ba, nếu quân bài của Người chơi là:KHÔNG CHIA QUÂN THỨ BA, NẾU QUÂN BÀI CỦA NGƯỜI CHƠI LÀ:
0 – 1 – 2Luôn chia thêm quân thứ ba.Luôn chia thêm quân thứ ba.
30 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 98
42 – 3 – 4 – 5 – 6 – 70 – 1 – 8 – 9
54 – 5 – 6 – 70 – 1 – 2 – 3 – 8 – 9
66 – 70 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9
7Không chia quân thứ ba.Không chia quân thứ ba.
8 – 9Tụ bài tự nhiên – Không chia quân thứ ba.Tụ bài tự nhiên – Không chia quân thứ ba.

CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ:

 1. Nếu sau khi chia hai quân bài đầu tiên cho mỗi bên, Người chơi và/hoặc Nhà cái được 8 (tám) hoặc 9 (chín) điểm, trường hợp đó được gọi là Tụ bài tự nhiên, và sẽ không có thêm quân bài nào được chia. Ván bài kết thúc, bài của Người chơi và Nhà cái sẽ được so sánh và tuyên bố bên thắng. Luật này có giá trị cao nhất so với mọi luật khác.
 2. Nếu sau khi chia hai quân bài đầu tiên cho mỗi bên, Người chơi được 6 (sáu) hoặc 7 (bảy) điểm, và Nhà cái được 5 (năm) điểm hoặc thấp hơn (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5), Nhà cái sẽ được chia thêm quân thứ ba.

CÁCH CHƠI:

 1. Lượt đặt cược đầu tiên. Lượt đặt cược đầu tiên có thể đặt trước khi bài được chia. Khách hàng có thể đặt cược vào một hoặc nhiều lựa chọn cược.
 2. Lượt đặt cược thứ hai. Sau lượt đặt cược đầu tiên, bên Người chơi sẽ được chia quân bài đầu tiên,TOP NHÀ CÁI KHUYẾN MÃI các tỉ lệ cược mới sẽ hiển thị trên màn hình. Lượt đặt cược thứ hai sẽ bắt đầu. Các cược đặt trong lượt đầu tiên sẽ không ảnh hưởng gì đến cược đặt ở lượt thứ hai, do đó khách hàng có thể đặt cược cho cùng một lựa chọn như lượt đầu.
 3. Lượt đặt cược thứ ba. Sau lượt đặt cược thứ hai, Nhà cái được chia quân bài đầu tiên, các tỉ lệ cược mới sẽ hiển thị trên màn hình. Sau lượt đặt cược này, Người chơi và Nhà cái mỗi bên nhận thêm một quân bài thứ hai, và tùy trường hợp, có thể là thêm quân thứ ba. Bài sẽ được so sánh và kết quả thắng thua, hoặc hòa, sẽ được hiển thị trên màn hình.

ĐỔI BÀI:

 1. Khi trong hộp bài còn ít hơn 40 quân bài, người chia bài sẽ thông báo thay hộp bài sau khi chia các quân bài.
 2. Người chia bài sẽ đặt tất cả các quân bài đã được sử dụng trở lại vào hộp, và lấy hộp bài khác có những quân bài đã xáo sẵn. Hộp bài cũ được thay bằng hộp bài mới. Sự thay đổi này diễn ra theo thời gian thực và người chơi cùng mọi khán giả có thể theo dõi.
 3. Xáo bài. Sau khi đổi hộp bài, một người chia bài khác sẽ đến và xáo các quân bài trước sự theo dõi của mọi người, và chuẩn bị chia bài. Cả hai hộp bài đều hiển thị trên màn hình trong suốt thời gian đó để khách hàng có thể quan sát việc xáo bài và thay đổi hộp bài.

Ban tổ chức game có quyền quyết định số tiền đặt cược tối thiểu và tối đa.
 
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:
Ván bài bị hủy. Các ván bài Cược Baccarat có thể bị hủy nếu:

 1. Máy quét không đọc được quân bài hoặc kết quả quét không khớp với quân bài trên bàn.
 2. Một hoặc nhiều quân bài ở sai vị trí hoặc bị lẫn lộn với nhau.
 3. Xảy ra sự cố kỹ thuật (mất kết nối mạng, trục trặc kỹ thuật trong trường quay hoặc lỗi của người chia bài).

LỖI CỦA NGƯỜI CHIA BÀI KHIẾN VÁN BÀI BỊ HỦY KHI:

 1. Trình tự chia bài bị thay đổi;
 2. Quân bài bị hư hỏng hoặc bị đánh dấu;
 3. Quân bài bị rơi khỏi bàn hoặc nằm ở vị trí không thể thấy được trên màn hình do lỗi của người chia bài;
 4. Quân bài trong bộ bài bị ngược khiến nó mở sẵn trước khi chia do lỗi xáo bài;
 5. Người chia bài quên sử dụng quân bài bảo mật;
 6. Người chia bài quét sai quân bài, và kết quả quét bài không khớp với quân bài trên bàn.
 7. Trường hợp ván bài bị hủy, mọi cược đặt đều được hoàn trả với tỉ lệ cược là 1.

QUY TRÌNH TỔ CHỨC:

Tất cả các thời gian tạm nghỉ, kể cả thời gian thay người chia bài và thay bài, đều được phát trực tiếp, trừ các thời gian bị gián đoạn do sự cố kỹ thuật (thường kéo dài tối đa 5 phút).
Game sử dụng 6 bộ bài chuẩn 52 (năm mươi hai) quân. Mỗi quân bài có mã vạch riêng, để máy quét tích hợp trong game có thể quét được các quân bài và tự động hiển thị trên màn hình.

CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG:

 1. 6 bộ bài chuẩn 52 (năm mươi hai) quân.
 2. Một quân bài bảo mật để che quân dưới cùng của bộ bài.
 3. Hộp bài chứa các quân bài đã được xáo để người chia bài sử dụng chia bài.
 4. Bàn chơi có các cửa Người chơi và Nhà cái.
 5. Hộp để người chia bài đựng các quân bài đã qua sử dụng sau khi chia.
 6. Một máy quét được tích hợp vào bàn chơi để quét mã vạch của các quân bài.

KẾT LUẬN

Baccarat trực tuyến được xem là một thể loại game bài đã rất quen thuộc với giới anh em chơi cá độ online hiện nay.Theo đó về cơ bản, luật chơi Baccarat giống như bài cào của Việt Nam, tổng điểm bằng 9 là lớn nhất và sẽ thắng. Trong tất cả các môn chơi ở Casino, Baccarat là môn mà bạn có xác suất thắng cao nhất. Nếu bạn đặt ở ô Banker hoặc Phayer, xác suất thắng của bạn là 50%, bằng với xác suất thắng của nhà cái. Nhà cái chỉ kiếm tiền được nhờ 5% tiền hoa hồng mỗi khi bạn đặt ở Banker và trúng. Họ cũng lợi thế hơn bạn nếu bạn đặt ở ô Tie (Hòa).Do đó nếu bạn là một tay chơi game mới vào nghề thì lời khuyên của chúng tôi là chỉ cược vào hai bên ô cược là nhà cái và nhà con,tuy tỷ lệ đổi thưởng không cao nhưng ít ra bạn vẫn có thể ăn chắc mặc bền rồi đó.

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN