BB PK Sấm Chớp

 1. BB PK Sấm Chớp là trò chơi thi đấu phi hành thuộc thể loại xổ số được tổ hợp bởi các con số từ 1-10, thông qua máy sản sinh con số ngẫu nhiên (RNG) để quyết định kết quả cuối cùng. 
 2. Mỗi kỳ tiến hành khoảng 2 phút .
 3. Mở thưởng liên tục 24 giờ không ngừng nghỉ, XÓC ĐĨA nếu thời gian mở thưởng có biến động sẽ căn cứ vào thông báo từ hệ thống BBIN làm chuẩn.
Hình đối chiếu của máy bay chiến đấu Sấm Chớp và con số mở thưởng

Hình đối chiếu của máy bay chiến đấu Sấm Chớp và con số mở thưởng

Cố định

 • Dựa vào thứ tự xuất hiện và con số của Quán quân, Á quân, Hạng 3, Hạng 4, Hạng 5, Hạng 6, Hạng 7, Hạng 8, Hạng 9 và Hạng 10 để làm căn cứ phát thưởng.
 • Ví dụ: Nếu con số mở thưởng đầu tiên là số 3 thì đặt cược Quán quân là số 3 sẽ trúng thưởng, các con số khác đều không trúng thưởng.

Lớn/Nhỏ

 • Con số mở ra lớn hơn hoặc bằng 6 coi là “Lớn”; nhỏ hơn hoặc bằng 5 coi là “Nhỏ”.

Chẵn/Lẻ

 • Con số mở ra là số chẵn thì gọi là “Chẵn”, như 4, 6; số mở ra là số lẻ gọi là “Lẻ”, như 3, 5.

Long/Hổ

 • Quán quân Long/Hổ
  • Long :  nếu con số của Quán Quân lớn hơn con số của Hạng 10 thì cược “Long” sẽ trúng thưởng, ví dụ số mở thưởng của Quán Quân là 7, số mở thưởng của Hạng 10 là 3. 
  • Hổ :  nếu con số của Quán Quân nhỏ hơn con số của Hạng 10 thì cược “Hổ” sẽ trúng thưởng, ví dụ số mở thưởng của Quán Quân là 3, số mở thưởng của Hạng 10 là 7. 
 • Á quân Long/Hổ
  • Long:  nếu con số của Á Quân lớn hơn con số của Hạng 9 thì cược “Long” sẽ trúng thưởng, ví dụ số mở thưởng của Á Quân là 7, số mở thưởng của Hạng 9 là 3.
  • Hổ:  nếu con số của Á Quân nhỏ hơn con số của Hạng 9 thì cược “Hổ” sẽ trúng thưởng, ví dụ số mở thưởng của Á Quân là 3, số mở thưởng của Hạng 9 là 7.
 • Hạng 3 Long/Hổ
  • Long:  nếu con số của Hạng 3 lớn hơn con số của Hạng 8 thì cược “Long” sẽ trúng thưởng,BACCARAT TRỰC TUYẾN ví dụ số mở thưởng của Hạng 3 là 7, số mở thưởng của Hạng 8 là 3.
  • Hổ:  nếu con số của Hạng 3 nhỏ hơn con số của Hạng 8 thì cược “Hổ” sẽ trúng thưởng, ví dụ số mở thưởng của Hạng 3 là 3, số mở thưởng của Hạng 8 là 7.
 • Hạng 4 Long/Hổ
  • Long:  nếu con số của Hạng 4 lớn hơn con số của Hạng 7 thì cược “Long” sẽ trúng thưởng, ví dụ số mở thưởng của Hạng 4 là 7, số mở thưởng của Hạng 7 là 3.
  • Hổ:  nếu con số của Hạng 4 nhỏ hơn con số của Hạng 7 thì cược “Hổ” sẽ trúng thưởng, ví dụ số mở thưởng của Hạng 4 là 3, số mở thưởng của Hạng 7 là 7.
 • Hạng 5 Long/Hổ
  • Long: nếu con số của Hạng 5 lớn hơn con số của Hạng 6 thì cược “Long” sẽ trúng thưởng, ví dụ số mở thưởng của Hạng 5 là 7, số mở thưởng của Hạng 6 là 3.
  • Hổ:  nếu con số của Hạng 5 nhỏ hơn con số của Hạng 6 thì cược “Hổ” sẽ trúng thưởng, ví dụ số mở thưởng của Hạng 5 là 3, số mở thưởng của Hạng 6 là 7.
 • Tổ hợp long hổ
  Tổ hợp kết quả của “Quán quân Long/Hổ”, “Á quân Long/Hổ”, “Hạng 3 Long/Hổ”, “Hạng 4 Long/Hổ” và “Hạng 5 Long/Hổ” sẽ tạo ra 4 loại kết quả:  “Nhiều Long”, “Nhiều Hổ”, “Toàn Long” hoặc “Toàn Hổ”.
  • Nhiều Long:số lượng của “Long” > số lượng của “Hổ” tức là Nhiều Long.
  • Nhiều Hổ:số lượng của “Hổ” > số lượng của “Long” tức là Nhiều Hổ.
  • Toàn Long:số lượng của Long là 5, số lượng của Hổ là 0.
  • Toàn Hổ:số lượng của Long là 0, số lượng của Hổ là 5.

Hướng dẫn cách chơi Tổng Quán quân và Á quân

 • Tổng lớn nhỏ:
  • Khi tổng của số mở thưởng Quán quân và số mở thưởng Á quân cộng lại lớn hơn 11 thì coi là “Lớn”, cược “Tổng Lớn” sẽ trúng thưởng.
  • Khi tổng của số mở thưởng Quán quân và số mở thưởng Á quân cộng lại nhỏ hơn 11 thì coi là “Nhỏ”, cược “Tổng Nhỏ” sẽ trúng thưởng.
  • Khi tổng của số mở thưởng Quán quân và số mở thưởng Á quân cộng lại bằng 11 thì coi là “Hòa” (Không tính thắng thua).
 • Tổng chẵn lẻ:
  • Khi tổng của số mở thưởng Quán quân và số mở thưởng Á quân cộng lại là số lẻ, như 9, 13, đặt cược “Tổng Lẻ” sẽ trúng thưởng.
  • Khi tổng của số mở thưởng Quán quân và số mở thưởng Á quân cộng lại là số chẵn, như 12, 16, đặt cược “Tổng Chẵn” sẽ trúng thưởng.
  • Khi tổng của số mở thưởng Quán quân và số mở thưởng Á quân cộng lại bằng 11 thì coi là “Hòa” (Không tính thắng thua).
 • Giá trị tổng của Quán quân và Á quân
  • Giá trị tổng của số mở thưởng Quán quân và Á quân nằm trong khoảng 3~19. Khi hạng mục đặt cược giống với tổng của Quán quân và Á quân được mở ra của kỳ đó thì trúng thưởng.  
  • Cung cấp 17 hạng mục cược giá trị tổng của Quán quân & Á quân 3, 4, 5, 6….~19 và 4 hạng mục cược tổ hợp giá trị tổng [3,4,18,19], [5,6,16,17], [7,8,14,15], [9,10,12,13].
   ※ Ví dụ:Số mở thưởng Quán quân là 6, Á quân là 7, đặt cược giá trị tổng「13」và tổ hợp giá trị tổng [9,10,12,13] đều trúng thưởng.
   ※ Ví dụ:Số mở thưởng Quán quân là 5, Á quân là 6, đặt cược giá trị tổng「11」sẽ trúng thưởng. (11 vẫn tính thắng thua, không coi là hòa).

Hướng dẫn cách chơi Chọn số

2 số đầu

2 con số đặt cược trùng với thứ tự và con số của 2 số mở thưởng đầu tiên trong kỳ, thì trúng thưởng.
※Ví dụ:Con số mở thưởng: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; đặt cược con số cho vị trí thứ nhất là 1, vị trí thứ hai là 2.

2 số đầu trúng 1:trong 2 con số đặt cược chỉ có 1 con số trùng với thứ tự và con số mở thưởng của 1 trong 2 số mở thưởng đầu, coi là trúng thưởng.

3 số đầu

3 con số đặt cược trùng với thứ tự và con số của 3 số mở thưởng đầu tiên trong kỳ, thì trúng thưởng.
※Ví dụ:Con số mở thưởng: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; đặt cược con số cho vị trí thứ nhất là 1, vị trí thứ hai là 2, vị trí thứ ba là 3.

3 số đầu trúng 2:trong 3 con số đặt cược chỉ có 2 con số trùng với thứ tự và con số mở thưởng của 2 trong 3 số mở thưởng đầu, coi là trúng thưởng.

4 số đầu

4 con số đặt cược trùng với thứ tự và con số của 4 số mở thưởng đầu tiên trong kỳ, thì trúng thưởng.
※Ví dụ:Con số mở thưởng: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; đặt cược con số cho vị trí thứ nhất là 1, vị trí thứ hai là 2, vị trí thứ ba là 3, vị trí thứ tư là 4.

4 số đầu trúng 3: trong 4 con số đặt cược chỉ có 3 con số trùng với thứ tự và con số mở thưởng của 3 trong 4 số mở thưởng đầu, coi là trúng thưởng.

4 số đầu trúng 2: trong 4 con số đặt cược chỉ có 2 con số trùng với thứ tự và con số mở thưởng của 2 trong 4 số mở thưởng đầu, coi là trúng thưởng.

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN