Luật trò chơi 3D-4D đặc biệt

4D ĐẶC BIỆT

Tất cả các cá cược LỚN / NHỎ và CHẴN / LẺ là chữ số đầu tiên của mỗi giải. Nếu số lượng giải thưởng là 9368, 9 sẽ là số xác định THẮNG / THUA “.

Số 4D
Số 4D

5,6,7,8,9 được xem là LỚN và 0,1,2,3,4 được xem là NHỎ.

1,3,5,7,9 được xem là LẺ và 0,2,4,6,8 được xem là CHẴN.

18,5 TÀI / XỈU là tổng điểm lên bốn chữ số giải nhất, nhì và ba. Ví dụ: giải số 9368 = 9 + 3 + 6 + 8 = 26 có nghĩa là TÀI.

13,5 Tài/Xỉu là tổng điểm bằng cách đầu tiên ba chữ số giải nhất, nhì và ba. Ví dụ: giải thưởng số 9368 = 9 + 3 + 6 = 18 có nghĩa là TÀI.

Đối với 1 +3D rút ra, nếu HAI GIẢI NHẤT xuất hiện (gây ra bởi hai con ngựa về đích cùng một lúc tình cờ), tất cả các cược sẽ được xem là vô hiệu và HỦY BỎ.

(LỚN HƠN) trò chơi So sánh trong chữ số đầu tiên từ giải thưởng 1, 2, & 3. 0 là số nhỏ nhất và 9 là số lớn nhất. Ví dụ: giải nhất là số là 9368, giải nhì là số 5777, do đó giải nhất là số (9) lớn hơn giải nhì là số (5).XÓC ĐĨA Những người đặt cược vào giải nhất lớn hơn sẽ giành chiến thắng. Nếu các số cho giải nhất và giải nhì là bằng nhau thì sẽ được hòa.

(ĐẶC BIỆT 10) Luật Chơi: Kết quả là căn cứ vào các chữ số đầu tiên của 10 số đặc biệt (lớn / nhỏ) hoặc (chẵn / lẻ) tại giải thưởng đặc biệt. Ví dụ:

Kết quả Giải đặc biệt:

9368 8368 7368 6368 5368

8338 6336 7337 4444 2368

8338 6336 7337 4444 2368

lẻ = 4 CHẴN = 6 CHẴN = THẮNG

Nếu kết quả là HÒA (5 LỚN và 5 NHỎ) hoặc (5 LẺ & 5 CHẴN), kết quả này xem là HÒA.

(TỔNG SỐ 23) Luật Chơi: Kết quả được căn cứ vào chữ số đầu tiên của tổng số 23 số (LỚN / NHỎ) hoặc (CHẴN / LẺ). Ví dụ:

số thứ nhất 618

 số thứ hai 8142

số thứ ba 6417

ĐẶC BIỆT:

7321 8396 1234 8316 0816

 KHUYẾN KHÍCH:

3888 2201 3113 3898 1001

8855 5232 6804 8911 1288

 LỚN = 13 NHỎ = 10, LỚN = THẮNG

LẺ = 10 CHẴN = 13, CHẴN = THẮNG

1D & 2D

cá cược 1D (0-9) là dựa vào các chữ số đầu tiên của mỗi giải. Nếu dãy số giải nhất là 9368, số 9 là số chiến thắng.

cá cược 2D (00-99) là dựa vào hai chữ số đầu tiên của mỗi giải. Nếu dãy số giải nhất là 9368, số 93 sẽ là số chiến thắng.

Việc thanh toán cho 1D và 2D phải bao gồm số tiền đặt cược có nghĩa là khi bạn đặt cược 100 tỷ lệ cược của 9. Tổng thanh toán chỉ là 800.

3D ĐẶC BIỆT

 Số 3D
Số 3D

TỔNG SỐ 3D OU 13,5 được căn cứ vào tổng số của 3 chữ số. Nếu số trúng giải thưởng là 368, 3 +6 +8 = 17,BACCARAT TRỰC TUYẾN có nghĩa là người chơi đặt cược XỈU chiến thắng.

Quy tắc CHẴN / LẺ, TÀI / XỈU của mỗi con số của giải nhất , giải nhì hoặc giải ba của giải thưởng 3D. For example, the prize number is 368

chữ số đầu tiên = LẺ THẮNG, XỈU 4,5 THẮNG

chữ số thứ hai = CHẴN THẮNG, TÀI 4,5 THẮNG

chữ số thứ ba = CHẴN THẮNG, TÀI 4,5 THẮNG

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN