Game TikTok DJ sản phẩm mới tại nhà cái casino

Đặc sắc của trò chơi

[DJ Tik Tok](TikTok DJ) là trò chơi tiêu biến đặc sắc, ngoài việc các ký tự tiêu biến liên tục, các phần thưởng từ các đĩa nhạc cũng vô cùng phong phú. Cùng lắc lư theo điệu nhạc nào! Thách thức giới hạn phần thưởng, và đạt nhiều phần thưởng có giá trị!

Cách chơi game

 • Mặt bàn của trò chơi chinh là 7X7, mặt bàn của trò chơi miễn phí là 7X7.
 • Mỗi ván ngẫu nhiên phát ra các đồ vật của trò chơi để đắp đầy bàn chơi, 5 vật giống nhau liền kề lập tức tiêu hủy và nhận được số điểm tương ứng, đồng thời, trò chơi tự động sinh ra nhóm vật mới, BACCARAT TRỰC TUYẾN cho đến khi không thể hình thành tổ hợp phù hợp với quy tắc trò chơi nữa.
 • Sau khi kết thúc trò chơi miễn phí, sẽ trở lại trò chơi chính.
 • Cách tính điểm : cấp bậc đặt cược * tỷ lệ

Roulette trò chơi

 • Trong trò chơi, cấp độ tương ứng của trò chơi Roulette được kích hoạt dựa theo số lượng ký tự phân tán, và phần thưởng Roulette được phát khi bàn cược không thể tự tiêu hủy.
 • Trong trò chơi miễn phí, trên mặt đĩa Phần thưởng Roulette không thể bị tiêu hủy
 • Phần thưởng Roulette – Mô tả biểu tượng
Nhân điểm số đặt cược. Trao nhiều phần thưởng cho điểm cá cược.
Chuyển đổi các ô. Chuyển ngẫu nhiên số ô vuông tương ứng trên bảng thành cùng một ô.
Thêm ký tự wild. Thêm ngẫu nhiên số dấu tự nhiên tương ứng trên mặt đĩa
Nâng cấp Roulette. nâng cấp lên cấp độ tiếp theo sẽ được quay lại.Chỉ xuất hiện ở cấp độ 1, Roulette cấp độ 2

Trong trò chơi chính , tương ứng phần thưởng của Roulette :

 • Trong trò chơi chính , phần thưởng Roulette tương ứng bao gồm:
 • Phần thưởng roulette đặt trước khi tham gia trò chơi miễn phí cũng giống như phần thưởng roulette khi trò chơi miễn phí được kích hoạt.
 • Trong trò chơi chính ,sau khi trò chơi roulette kết thúc, nó sẽ trở lại roulette cấp 1.
 • Trong trò chơi miễn phí, XÓC ĐĨA sau khi tiền thưởng roulette kết thúc, cấp độ hiện tại của roulette sẽ được giữ lại cho đến khi kết thúc trò chơi miễn phí.
 • Khi trò chơi miễn phí kết thúc, sẽ trở lại roulette cấp 1.
Giải thích tỷ lệ cược
Số lượng kí hiệu
5 hình gần nhau50251515
6 hình gần nhau100504040
7 hình gần nhau150756565
8 hình gần nhau2001259090
9 hình gần nhau250150120120
10 hình gần nhau300200150150
11 hình gần nhau400250180180
12 hình gần nhau500300210210
13 hình gần nhau600350240240
14 hình gần nhau700400270270
15 hình gần nhau800450300300
16 hình gần nhau900500400400
17 hình gần nhau1000650500500
18 hình gần nhau1250800600600
19 hình gần nhau15001000750750
20~49 hình gần nhau5000250015001500
Số lượng kí hiệu
5 hình gần nhau5555
6 hình gần nhau20202020
7 hình gần nhau35353535
8 hình gần nhau50505050
9 hình gần nhau75757575
10 hình gần nhau100100100100
11 hình gần nhau125125125125
12 hình gần nhau150150150150
13 hình gần nhau180180180180
14 hình gần nhau210210210210
15 hình gần nhau240240240240
16 hình gần nhau270270270270
17 hình gần nhau300300300300
18 hình gần nhau400400400400
19 hình gần nhau600600600600
20~49 hình gần nhau1000100010001000
Màn hình trò chơi
Màn hình trò chơi chính (Main Game Screen)
Khu vựcGiải thích
ATiền thưởng trò chơi
BMàn hình trò chơi
CChức năng trò chơi
DThông tin cơ bản
EChức năng cơ bản
Trò Chơi Miễn Phí (Free Game)
 • Cược(TOTAL BET) : Cược của ván chơi
 •  Thắng(WIN) : Thắng của ván chơi
 •  Tổng Diểm (CREDITS) : Hiển thị số điểm có thể chơi hiện tại
 •  Cấp Bậc Đặt Cược(BET LEVEL) : Tổng cộng 1~10 cấp bậc, mỗi cấp bậc 50 điểm
 •  Đặt cược tối đa(MAX BET) : cấp bậc cược là 10
 •  Tự Động (AUTO PLAY)/ Dừng Chơi Tự Động(STOP AUTO PLAY) : Chọn bắt đầu tự động hoặc dừng bắt đầu tự động
 •  Chơi (SPIN) :Nhấn Start cược để bắt đầu trò chơi
 •  Quy Đổi Điểm Số(CREDIT EXCHANGE) : Ở đây có thể lựa chọn tỉ lệ quy đổi lớn nhỏ, số điểm sử dụng và số điểm chơi

BASIC FUNCTION

 •  Mã hiệu ván chơi (SN) : Mã hiệu ván chơi của trò chơi
 •  Tài khoản hội viên (USER ID) : Hiện thị tài khoản đăng nhập
 •  Nạp tiền(DEPOSIT) : ấn nút  Mở ra chức năng nạp tiền tại Trung tâm thành viên
 •  Âm hiệu (SOUND) : ấn nút  để bật hoặc tắt tiếng
 •  Âm nhạc (MUSIC) : ấn nút  để bật hoặc tắt Nhạc
 •  Lưu chép quá khứ (HISTORY) : ấn nút  hi ển thị lưu giữ đặt cược đã qua
 •  Trợ giúp(HELP) : ấn nút  , hướng dẫn quy tắc chơi
 •  Thoát khỏi trò chơi (EXIT) : ấn nút  để thoát khỏi trò chơi, chuyển đến màn hình sảnh chính

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN