Cách chơi bài Bull Bull(Ngưu Ngưu)BBIN

Bull Bull là một trong những game đánh bài được nhiều người chơi yêu thích tại nhà cái CASINO trực tuyến hiện nay.Theo cách gọi tại sàn chơi BBIN là bài Bull Bull nhưng người chơi lại thường có thói quen cách gọi khác là bài Ngưu Ngưu.Trò chơi này có cách chơi đơn giản, nhưng vẫn còn xa lạ với khá nhiều người.Qua bài viết này chúng tội chia sẻ cách chơi cũng như qui luật của trò chơi này.

Bài Bull được chơi bằng một bộ bài gồm NĂM MƯƠI HAI (52) lá bài không có lá bài Joker / lá bài đại diện (wild card). HAI (2) người chơi (Người chơi và Nhà cái) tham gia ván chơi, mỗi người có NĂM (5) Lá bài trong tay.

4.2. Tổng số khi khớp ba lá bài bất kỳ trong năm lá bài phải bằng “mười”, “hai mươi” hay “ba mươi” còn số gốc và hai số còn lại sẽ cộng lại và tạo thành thứ hạng, chỉ có số đơn vị của tổng được xem là thứ hạng. XÓC ĐĨA Nếu khớp không được thì sẽ bị xem là trong bộ không có thứ hạng bull. Lá bài sẽ do hệ thống Tạo Số Ngẫu nhiên (RNG) tạo.

4.2.1. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

4.2.2. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

4.2.3. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

4.2.4. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

4.3. Các loại cược vào bài Bull như sau:

  • (A) Người chơi / Nhà cái;
  • (B) Tài / Xỉu Tổng;
  • (C) Tổng Lẻ / Chẵn;
  • (D) Tổng Ngũ hành;
  • (E) Trạng thái Bull của Người chơi;
  • (F) Trạng thái Bull của Nhà cái

4.4. Nếu sau một khoảng thời gian dài mà không lấy được kết quả rút chính thức của bất kỳ lượt rút nào thì công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

4.5. Nếu có bất kỳ kết quả rút chính thức nào được công bố trước khi hệ thống đóng cược thì BACCARAT TRỰC TUYẾNcông ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

4.6. Người chơi / Nhà cái

4.6.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Người chơi”, “Hòa” hay “Nhà cái”.

4.6.2. Giá trị lá bài tăng dần từ Át đến 10, trong đó lá Át bằng 1 điểm. Lá bài hình được xem là 10 điểm.

4.6.2.1. Người chơi – thứ hạng của “Người chơi” lớn hơn thứ hạng của “Nhà cái”.

4.6.2.2. Nhà cái – thứ hạng của “Nhà cái” lớn hơn thứ hạng của “Người chơi”.

4.6.2.3. Hòa – thứ hạng của “Người chơi” và “Nhà cái” bằng nhau.

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , K (♥) , Q (♣) , Át (♠) , Át (♦)

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) , 6 (♠) , 5 (♦) , J (♠)

Kết quả thứ hạng như sau:

Thứ hạng của Người chơi; Bull 2 (K + K + Q [30] , Át + Át [2])

Thứ hạng của Nhà cái: Bull Bull (9 + 6 + 5 [20] , J + J [10])

Thứ hạng của “Nhà cái” cao hơn thứ hạng của “Người chơi”, do đó, cược vào “Nhà cái” thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Người chơi” và “Nhà cái” sẽ được hoàn lại.

4.7. Tài / Xỉu Tổng

4.7.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Tài” hoặc “Xỉu”.

4.7.2. Giá trị lá bài tăng dần từ Át đến K, trong đó lá Át bằng 1 và lá K bằng 13

4.7.2.1. Tài – tổng các lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” lớn hơn hoặc bằng 71

4.7.2.2. Xỉu – tổng các lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” nhỏ hơn hoặc bằng 69

4.7.2.3. Hòa – tổng các lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” bằng 70

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , K (♥) , Q (♣) , Át (♠) , Át (♦)

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) , 6 (♠) , 5 (♦) , J (♠)

Kết quả như sau:

Người chơi: 13 + 13 + 12 + 1 + 1 = 40

Nhà cái: 9 + 11 + 6 + 5 + 11 = 42

Tổng của “Người chơi” và “Nhà cái” là 82, do đó, cược vào “Tài” thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Tài” và “Xỉu” sẽ được hoàn lại.

4.8. Tổng Lẻ / Chẵn

4.8.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Lẻ” hoặc “Chẵn”.

4.8.2. Giá trị lá bài tăng dần từ Át đến K, trong đó lá Át bằng 1 và lá K bằng 13

4.8.2.1. Lẻ – tổng các lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” là một số lẻ

4.8.2.2. Chẵn – tổng các lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” là một số chẵn

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , K (♥) , Q (♣) , Át (♠) , Át (♦)

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) , 6 (♠) , 5 (♦) , J (♠)

Kết quả như sau:

Người chơi: 13 + 13 + 12 + 1 + 1 = 40

Nhà cái: 9 + 11 + 6 + 5 + 11 = 42

Tổng của “Người chơi” và “Nhà cái” là 82, do đó, cược vào “Chẵn” thắng.

4.9. Tổng Ngũ hành

4.9.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Kim”, “Mộc”, “Thủy”, “Hỏa” hoặc “Thổ”.

4.9.2. Giá trị lá bài tăng dần từ Át đến K, trong đó lá Át bằng 1 và lá K bằng 13

4.9.2.1. Kim – tổng các lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” là số nằm trong khoảng từ 18 đến 56

4.9.2.2. Mộc – tổng các lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” là số nằm trong khoảng từ 57 đến 64

4.9.2.3. Thủy – tổng các lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” là số nằm trong khoảng từ 65 đến 75

4.9.2.4. Hỏa – tổng các lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” là số nằm trong khoảng từ 76 đến 83

4.9.2.5. Thổ – tổng các lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” là số nằm trong khoảng từ 84 đến 122

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , K (♥) , Q (♣) , Át (♠) , Át (♦)

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) , 6 (♠) , 5 (♦) , J (♠)

Kết quả như sau:

Người chơi: 13 + 13 + 12 + 1 + 1 = 40

Nhà cái: 9 + 11 + 6 + 5 + 11 = 42

Tổng của “Người chơi” và “Nhà cái” là 82, do đó, cược vào “Hỏa” thắng.

4.10. Trạng thái Bull của Người chơi

4.10.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là Người chơi “Không Bull” , “Bull 1 ~ 6” , “Bull 7 ~ 9” hoặc “Bull Bull”.

4.10.1.1. Không Bull – Tay bài Người chơi không có thứ hạng bull.

4.10.1.2. Bull 1 ~ 6 – Tay bài Người chơi có thứ hạng bull là 1 ~ 6.

4.10.1.3. Bull 7 ~ 9 – Tay bài Người chơi có thứ hạng bull là 7 ~ 9.

4.10.1.4. Bull Bull – Tay bài Người chơi có thứ hạng bull là 10.

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , K (♥) , Q (♣) , Át (♠) , Át (♦)

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) , 6 (♠) , 5 (♦) , J (♠)

Kết quả thứ hạng như sau:

Thứ hạng của Người chơi; Bull 2 (K + K + Q [30] , Át + Át [2])

Thứ hạng của Nhà cái: Bull Bull (9 + 6 + 5 [20] , J + J [10])

Thứ hạng “Người chơi” là Bull 2, do đó, cược vào “Bull 1 ~ 6” thắng.

4.11. Trạng thái Bull của Nhà cái

4.11.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là Nhà cái “Không Bull” , “Bull 1 ~ 6” , “Bull 7 ~ 9” hoặc “Bull Bull”.

4.11.1.1. Không Bull – Tay bài Nhà cái không có thứ hạng bull.

4.11.1.2. Bull 1 ~ 6 – Tay bài Nhà cái có thứ hạng bull là 1 ~ 6.

4.11.1.3. Bull 7 ~ 9 – Tay bài Nhà cái có thứ hạng bull là 7 ~ 9.

4.11.1.4. Bull Bull – Tay bài Nhà cái có thứ hạng bull là 10.

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , K (♥) , Q (♣) , Át (♠) , Át (♦)

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) , 6 (♠) , 5 (♦) , J (♠)

Kết quả thứ hạng như sau:

Thứ hạng của Người chơi; Bull 2 (K + K + Q [30] , Át + Át [2])

Thứ hạng của Nhà cái: Bull Bull (9 + 6 + 5 [20] , J + J [10])

Thứ hạng “Nhà cái” là Bull 10, do đó, cược vào “Bull Bull” thắng.

4.12. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Bài Bull
SốLoại CượcRTP %
Kết quả
1Người chơi98.21%
2Nhà cái98.41%
3Hòa94.25%
Tổng Tài/Xỉu
4Tài98.11%
5Xỉu98.04%
Tổng Lẻ/Chẵn
6Lẻ98.02%
7Chẵn97.98%
Tổng Ngũ hành
8Kim90.64%
9Mộc91.27%
10Thủy92.05%
11Hỏa91.27%
12Thổ90.64%
Người chơi Trạng thái Bull
13Không Bull89.75%
14Bull 1 ~ 690.54%
15Bull 7 ~ 990.33%
16Bull Bull90.85%
Nhà cái Trạng thái Bull
17Không Bull89.64%
18Bull 1 ~ 690.55%
19Bull 7 ~ 990.57%
20Bull Bull90.61%

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN