Hướng dẫn cách chơi Bài Teen Patti tại Dubai casino

Bài Teen Patti được chơi bằng một bộ bài gồm NĂM MƯƠI HAI (52) lá bài không có lá bài Joker / lá bài đại diện (wild card). BỐN (4) người chơi (Ba Người chơi và Một Nhà cái) tham gia ván chơi, mỗi người được chia BA (3) Lá bài trong tay, sau đó, họ sẽ tạo thành tay bài poker tốt nhất có thể với 3 lá bài. BACCARAT TRỰC TUYẾN Lá bài sẽ do hệ thống Tạo Số Ngẫu nhiên (RNG) tạo ra.

8.1.1. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

8.1.2. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

8.1.3. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

8.1.4. Nút “Lần rút tiếp theo” TOP NHÀ CÁI KHUYẾN MÃI cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

8.2. Thứ hạng tay bài Teen Patti từ thấp nhất đến cao nhất được tính như sau:

 • (a) Lá bài Cao – Giá trị đơn thuần của lá bài (Giá trị thấp nhất là 2; Giá trị cao nhất là Át)
 • (b) Một Đôi – Hai lá bài có cùng giá trị
 • (c) Thùng – Ba lá đồng hoa
 • (d) Sảnh – Chuỗi ba lá bài có giá trị tăng dần (lá Át có thể xếp trước lá 2 và sau lá Già)
 • (e) Thùng Sảnh – Sảnh đồng hoa
 • (f) Sám – Ba lá bài có cùng giá trị

8.2.1. Sám > Thùng Sảnh > Sảnh > Thùng > Một Đôi > Lá bài Cao

Lưu ý:

Khi những người chơi (Người chơi và Nhà cái) có cùng thứ hạng trong tay, lá bài có giá trị cao nhất sẽ được sử dụng để xác định tay bài chiến thắng. Hoa trong các lá bài sẽ không được sử dụng để xác định tay bài chiến thắng. Nếu cả hai tay bài có các lá bài cùng giá trị, kết quả của trò chơi là hòa.

“Sảnh” và “Thùng Sảnh” được xếp hạng từ cao nhất đến thấp nhất như sau:

“Át Già Đầm” > “Át 2 3“ > “Già Đầm Bồi“ > “Đầm Bồi 10“ > “Bồi 10 9” > “10 9 8“ > “9 8 7“ > “8 7 6” > “7 6 5“ > “6 5 4“ > “5 4 3“ > “4 3 2“.

Ví dụ:

Người chơi: Át (♠) , Già (♥) , Đầm (♦)

Nhà cái: Già (♣) , Đầm (♥), Bồi(♣)

Cả “Người chơi” lẫn “Nhà cái” có cùng hạng “Sảnh”. Trong khi đó, lá bài cao nhất của “Người chơi” là Át và “Nhà cái” là Già. Lá Át có giá trị cao hơn khi so sánh, và do đó, “Người chơi” thắng.

8.3. Các loại cược dành cho bài Teen Patti như sau:

 • (A) Người chơi Thắng / Thua;
 • (B) Người chơi có Đôi;
 • (C) Người chơi có Thùng +;
 • (D) Một Người chơi có Đôi;
 • (E) Một Người chơi có Thùng +

8.4. Nếu sau một khoảng thời gian dài mà không lấy được kết quả rút chính thức của bất kỳ lượt rút nào thì công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

8.5. Nếu có bất kỳ kết quả rút chính thức nào được công bố XÓC ĐĨA trước khi hệ thống đóng cược thì công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

8.6. Người chơi Thắng / Thua

8.6.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào kết quả của ván chơi là người chơi “Thắng” hoặc “Thua”.

8.6.1.1. Thắng – thứ hạng tay bài poker của “Người chơi” lớn hơn của “Nhà cái”.

8.6.1.2. Thua – thứ hạng tay bài poker của “Nhà cái” lớn hơn của “Người chơi”.

8.6.1.3. Hòa – thứ hạng tay bài poker của “Người chơi” và của “Nhà cái” bằng nhau.

Ví dụ:

Kết quả bài Teen Patti là

Người chơi 1: Át (♠) , Át (♥) , Già (♥)

Người chơi 2: 10 (♠) , 9 (♥) , Bồi (♥)

Người chơi 3: 8 (♠) , 2 (♥) , 8 (♥)

Nhà cái: Già (♣) , Đầm (♥), Đầm(♣)

Kết quả tay bài tốt nhất của:

Người chơi 1: Một Đôi – Át

Người chơi 2: Sảnh – Bồi

Người chơi 3: Một Đôi – 8

Nhà cái: Một Đôi – Đầm

Thứ hạng tay bài của Người chơi 1 là “Một Đôi – Át” cao hơn thứ hạng tay bài của Nhà cái “Một Đôi – Đầm”, do đó, cược vào “Thắng” thắng.

Thứ hạng tay bài của Người chơi 2 là “Sảnh – Bồi” cao hơn thứ hạng tay bài của Nhà cái “Một Đôi – Đầm”, do đó, cược vào “Thắng” thắng.

Thứ hạng tay bài của Người chơi 3 là “Một Đôi – 8” thấp hơn thứ hạng tay bài của Nhà cái “Một Đôi – Đầm”, do đó, cược vào “Thua” thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Thắng” và “Thua” sẽ được hoàn lại.

8.7. Người chơi có Đôi

8.7.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào kết quả của ván chơi là “Người chơi” có thứ hạng “Đôi”.

8.7.1.1. “Đôi” nghĩa là thứ hạng lá bài trong tay đạt được bất kỳ Đôi nào từ Đôi HAI (2) đến Đôi Át.

Lưu ý: “Sám” không được tính là thứ hạng “Đôi”.

Ví dụ:

Kết quả bài Teen Patti là

Người chơi 1: Át (♠) , Át (♥) , Già (♥)

Người chơi 2: 10 (♠) , 9 (♥) , Bồi (♥)

Người chơi 3: 8 (♠) , 2 (♥) , 8 (♥)

Kết quả tay bài tốt nhất của:

Người chơi 1: Một Đôi – Át

Người chơi 2: Sảnh – Bồi

Người chơi 3: Một Đôi – 8

Người chơi 1 có thứ hạng “Một Đôi – Át”, do đó cược vào “Đôi” thắng.

Người chơi 2 có thứ hạng “Sảnh – Bồi”, do đó cược vào “Đôi” thua.

Người chơi 3 có thứ hạng “Một Đôi – 8”, do đó cược vào “Đôi” thắng.

8.8. Người chơi có Thùng +

8.8.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào kết quả của ván chơi là “Người chơi” có “Thùng +”.

8.8.1.1. Thùng + – Thứ hạng lá bài trong tay đạt “Thùng” trở lên (Thùng, Sảnh, Thùng Sảnh và Sám).

Ví dụ:

Kết quả bài Teen Patti là

Người chơi 1: Át (♠) , Át (♥) , Già (♥)

Người chơi 2: 10 (♠) , 9 (♥) , Bồi (♥)

Người chơi 3: 8 (♠) , 2 (♥) , 8 (♥)

Kết quả tay bài tốt nhất của:

Người chơi 1: Một Đôi – Át

Người chơi 2: Sảnh – Bồi

Người chơi 3: Một Đôi – 8

Người chơi 1 có thứ hạng “Một Đôi – Át”, do đó cược vào “Thùng +” thua.

Người chơi 2 có thứ hạng “Sảnh – Bồi”, do đó cược vào “Thùng +” thắng.

Người chơi 3 có thứ hạng “Một Đôi – 8”, do đó cược vào “Thùng +” thua.

8.9. Một Người chơi có Đôi

8.9.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào kết quả của ván chơi là “Một người có Đôi”.

8.9.1.1. Một người có Đôi – Bất kỳ Người chơi nào đạt thứ hạng “Đôi”.

Lưu ý: “Sám” không được tính là thứ hạng “Đôi”.

Ví dụ:

Kết quả bài Teen Patti là

Người chơi 1: Át (♠) , Át (♥) , Già (♥)

Người chơi 2: 10 (♠) , 9 (♥) , Bồi (♥)

Người chơi 3: 8 (♠) , 2 (♥) , 8 (♥)

Kết quả tay bài tốt nhất của:

Người chơi 1: Một Đôi – Át

Người chơi 2: Sảnh – Bồi

Người chơi 3: Một Đôi – 8

Thứ hạng tay bài của Người chơi 1 và Người chơi 3 là “Một Đôi”, do đó cược vào “Một người có Đôi” thắng.

8.10. Một Người chơi có Thùng +

8.10.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào kết quả của ván chơi là “Một người có Thùng +”.

8.10.1.1. Một người có Thùng + – Bất kỳ Người chơi nào đạt được thứ hạng “Thùng” trở lên.

Ví dụ:

Kết quả bài Teen Patti là

Người chơi 1: Át (♠) , Át (♥) , Già (♥)

Người chơi 2: 10 (♠) , 9 (♥) , Bồi (♥)

Người chơi 3: 8 (♠) , 2 (♥) , 8 (♥)

Kết quả tay bài tốt nhất của:

Người chơi 1: Một Đôi – Át

Người chơi 2: Sảnh – Bồi

Người chơi 3: Một Đôi – 8

Thứ hạng tay bài của Người chơi 2 có “Sảnh”, do đó cược vào “Một người có Thùng +” thắng.

8.11. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Teen Patti
SốLoại CượcRTP %
Người chơi 1 Thắng/Thua
1Thắng98.02%
2Thua97.98%
Người chơi 2 Thắng/Thua
3Thắng97.90%
4Thua98.11%
Người chơi 3 Thắng/Thua
5Thắng98.04%
6Thua97.97%
Người chơi 1 có Đôi
7Đôi89.61%
Người chơi 2 có Đôi
8Đôi89.66%
Người chơi 3 có Đôi
9Đôi89.81%
Người chơi 1 có Thùng +
10Thùng +86.94%
Người chơi 2 có Thùng +
11Thùng +86.57%
Người chơi 3 có Thùng +
12Thùng +86.84%
Một Người chơi có Đôi
13Đôi96.24%
Một Người chơi có Thùng +
14Thùng +90.50%

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN