Trò chơi Mạt Chược online 2021

Cách chơi Mạt Chược online

10.1. Two-Eight Bar được chơi với 40 ô Mạt Chược (các ô “chấm” và ô “trắng”) được rút ra mà không lặp lại. BỐN (4) người chơi (Ba Người Chơi và Một Nhà Cái) tham gia ván chơi với mỗi người có trong tay HAI (2) ô Mạt Chược, rồi sau đó đối chiếu thứ bậc của mỗi Người Chơi với Nhà Cái. Các ô mạt chược được tạo bởi Hệ Thống Tạo Số Ngẫu Nhiên (Random Number Generator (RNG)).

1.1.1. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

1.1.2. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng TOP NHÀ CÁI KHUYẾN MÃI thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

1.1.3. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

1.1.4. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

10.2. Các ô mạt chược trong ván chơi như sau:

mạt chược
Các ô mạt chược trong ván

10.3. Thứ bậc tay bài Two-Eight Bar từ thấp nhất đến cao nhất được tính như sau:

Mạt Chược online

10.4. Các loại cược dành cho Two-Eight Bar như sau:

  • (A) Người Chơi Thắng / Thua;
  • (B) Người Chơi Có Đôi;
  • (C) Người Chơi Có Two-Eight Bar
  • (D) Một Người Chơi Có Đôi;
  • (E) Một Người Chơi Two-Eight Bar

10.5. Nếu sau một khoảng thời gian dài mà không lấy được kết quả rút chính thức của bất kỳ lượt rút nào thì Công Ty có quyền hủy hoặc vô hiệu lượt rút bị ảnh hưởng.

10.6. Nếu có bất kỳ kết quả rút chính thức nào được công bố trước khi hệ thống đóng cược thì Công Ty XÓC ĐĨA có quyền hủy hoặc làm vô hiệu lượt rút bị ảnh hưởng.

10.7. Người Chơi Thắng / Thua

10.7.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào kết quả của ván chơi là người chơi “Thắng” hoặc “Thua”.

10.7.1.1. Thắng – thứ bậc tay bài của “Người Chơi” lớn hơn của “Nhà Cái”.

10.7.1.2. Thua – thứ bậc tay bài của “Nhà Cái” lớn hơn của “Người Chơi”.

10.7.1.3. Hòa – thứ bậc tay bài của “Người Chơi” và của “Nhà Cái” bằng nhau.

Ví dụ:

Kết quả Two-Eight Bar như sau

Two-Eight Bar (Mạt Chược)
Kết quả Two-Eight Bar

Thứ bậc tay bài của Người Chơi 1 là “5,5 Điểm” cao hơn thứ bậc tay bài của Nhà Cái “2 Điểm”, do đó, khoản cược vào “Thắng” được tính là thắng.

thứ bậc tay bài của Người chơi 2 là “5 Điểm” cao hơn thứ bậc tay bài của Nhà cái “2 Điểm” và do đó, khoản cược vào “Thắng” được tính là thắng.

thứ bậc tay bài của Người chơi 3 là “3 Điểm” cao hơn thứ bậc tay bài của Nhà cái “2 Điểm” và do đó, khoản cược vào “Thắng” được tính là thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Thắng” và “Thua” sẽ được hoàn lại.

10.8. Người Chơi Có Đôi

10.8.1. Công Ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào kết quả “Người Chơi” của ván chơi là có thứ bậc “Đôi”.

10.8.1.1. “Đôi” nghĩa là thứ bậc lá bài trong tay bài đạt được bất kỳ Đôi nào từ “1 Đôi 1 Chấm” cho đến “1 Đôi Trắng”.

Ví dụ:

Kết quả Two-Eight Bar như sau

Người Chơi 1:(1 Đôi Trắng)
Người Chơi 2:(5 Điểm)
Người Chơi 3:(3 Điểm)
Nhà Cái:(2 Điểm)

Người chơi 1 có thứ bậc “1 Đôi Trắng” và do đó khoản cược vào “Đôi” được tính là thắng.

Người chơi 2 có thứ bậc “5 Điểm” và do đó khoản cược vào “Đôi” được tính là thua.

Người chơi 3 có thứ bậc “3 Điểm” và do đó khoản cược vào “Đôi” được tính là thua.

10.9. Người Chơi Có Two-Eight Bar

10.9.1. Công Ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào kết quả “Người chơi” của ván chơi là “Two-Eight Bar”.

10.9.1.1. Two-Eight Bar – thứ bậc bài trong tay đạt “Hai (2) Chấm và Tám (8) Chấm”

Ví dụ:

Kết quả Two-Eight Bar như sau

Người Chơi 1:(5,5 Điểm)
Người Chơi 2:(5 Điểm)
Người Chơi 3:(Two-Eight Bar)
Nhà Cái:(2 Điểm)

Người chơi 1 có thứ bậc “5,5 Điểm” và do đó khoản cược vào “Two-Eight Bar” được tính là thua.

Người chơi 2 có thứ bậc “5 Điểm” và do đó khoản cược vào “Two-Eight Bar” được tính là thua.

Người chơi 3 có thứ bậc “Two-Eight Bar” và do đó khoản cược vào “Two-Eight Bar” được tính là thắng.

10.10. Một Người Chơi Có Đôi

10.10.1. Công Ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào kết quả của ván chơi là “Một Người Chơi Có Đôi”.

10.10.1.1. Một Người Chơi Có Đôi – Bất kỳ Người Chơi nào đạt thứ bậc “Đôi”.

Ví dụ:

Kết quả Two-Eight Bar như sau

Người Chơi 1:(1 Đôi 6 Chấm)
Người Chơi 2:(5 Điểm)
Người Chơi 3:(3 Điểm)
Nhà Cái:(2 Điểm)

Thứ bậc tay bài của Người Chơi 1 là “1 Đôi 6 Chấm” và do đó khoản cược vào Một người chơi “Có Đôi” được tính là thắng.

10.11. Một Người Chơi Two-Eight Bar

10.11.1. Công Ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào kết quả của ván chơi là “Một Người Chơi Two-Eight Bar”.

10.11.1.1. Một Người Chơi Two-Eight Bar – Bất kỳ Người Chơi nào đạt thứ bậc “Two-Eight Bar”.

Ví dụ:

Kết quả Two-Eight Bar như sau

Người Chơi 1:(1 Đôi 6 Chấm)
Người Chơi 2:(5 Điểm)
Người Chơi 3:(Two-Eight Bar)
Nhà Cái:(2 Điểm)

Người chơi 3 có thứ bậc “Two-Eight Bar” BACCARAT TRỰC TUYẾN và do đó khoản cược vào Một Người Chơi “Two-Eight Bar” được tính là thắng.

10.12. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Two-Eight Bar
SốLoại CượcRTP %
Người chơi 1 Thắng/Thua
1Thắng98.01%
2Thua98.04%
Người chơi 2 Thắng/Thua
3Thắng98.06%
4Thua97.99%
Người chơi 3 Thắng/Thua
5Thắng98.02%
6Thua98.02%
Người chơi 1 có Đôi
7Đôi84.58%
Người chơi 2 có Đôi
8Đôi84.61%
Người chơi 3 có Đôi
9Đôi84.53%
Người Chơi 1 Two-Eight Bar
10Two-Eight Bar82.37%
Người Chơi 2 Two-Eight Bar
11Two-Eight Bar81.74%
Người Chơi 3 Two-Eight Bar
12Two-Eight Bar82.69%
Một Người chơi có Đôi
13Đôi63.92%
Một Người Chơi Two-Eight Bar
14Two-Eight Bar60.90%

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN