Trò chơi casino-cách chơi Bài Xì dách 2021

 Xì dách 16 được chơi bằng một bộ bài gồm NĂM MƯƠI HAI (52) lá bài không có lá bài Joker / lá bài đại diện (wild card). HAI (2) người chơi (Người chơi và Nhà cái) tham gia ván chơi, mỗi người có HAI (2) Lá bài trong tay bài ban đầu. Lá bài sẽ do hệ thống Tạo Số Ngẫu nhiên (RNG) tạo.

Trò chơi casino Bài Xì dách

5.1.1. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

5.1.2. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

5.1.3. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

5.1.4. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

5.2. Cả “Người chơi” và “Nhà cái” phải đạt MƯỜI SÁU (16) điểm mới có giá trị. XÓC ĐĨA Nếu bên nào có số điểm thấp hơn MƯỜI SÁU (16) điểm thì bên đó phải bốc thêm bài và tổng số lá bài tối đa là NĂM (5) lá mỗi bên.

5.3. Nếu sau khi bốc thêm bài mà tổng số điểm trong tay bài lớn hơn HAI MƯƠI MỐT (21) thì tay bài đó sẽ bị tính là “Quắc” và phải dừng bài.

5.4. Lá bài hình ( J, Q, K) có giá trị MƯỜI (10) điểm.

5.5. Lá bài Át được xem là MƯỜI MỘT (11) điểm khi tổng số điểm trong tay bài nhỏ hơn hoặc bằng HAI MƯƠI MỐT (21) hoặc MỘT (1) điểm khi tổng số điểm trong tay bài lớn hơn MƯỜI (10).

Ví dụ:

Nếu lá bài trong tay bài ban đầu là Át và số 2 thì tổng số điểm trong tay là 13 (Át = 11)

Nếu lá bài bốc thêm là 9 điểm thì tổng điểm trong tay bài trở thành 12 (Át = 1)

5.6. Nếu tay bài ban đầu của bất kỳ bên nào có một lá Át và một lá 10, J, Q hoặc K thì bên đó sẽ đạt thứ hạng “Xì dách” và người chiến thắng được xác định trừ phi cả “Người chơi” và “Nhà cái” có cùng thứ hạng.

5.7. “Rồng 21” là thứ hạng cao thứ hai trong đó tổng số lá bài trong tay là NĂM (5) và tổng điểm là HAI MƯƠI MỐT (21) điểm.

5.8. “Rồng 5” là thứ hạng trong đó tổng số lá bài trong tay là NĂM (5) và tổng điểm nhỏ hơn HAI MƯƠI MỐT (21) điểm.TOP NHÀ CÁI KHUYẾN MÃI Nếu cả Người chơi và Nhà cái đều có thứ hạng Rồng 5, ai có tổng số điểm cao hơn sẽ thắng.

5.8.1. Xì dách > Rồng 21 > Rồng 5 > 21 điểm ~ 16 điểm > Quắc

5.9. Các loại cược dành cho bài Xì dách 16 như sau:

  • (A) Người chơi / Nhà cái;
  • (B) Một bên Xì dách;
  • (C) Một bên Rồng 21;
  • (D) Một bên Rồng 5;
  • (E) Tài / Xỉu Số lá bài;
  • (F) Màu lá bài đầu tiên của Người chơi;
  • (G) Màu lá bài đầu tiên của Nhà cái

5.10. Nếu sau một khoảng thời gian dài mà không lấy được kết quả rút chính thức của bất kỳ lượt rút nào thì công ty BACCARAT TRỰC TUYẾN có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

5.11. Nếu có bất kỳ kết quả rút chính thức nào được công bố trước khi hệ thống đóng cược thì công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

5.12. Người chơi / Nhà cái

5.12.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Người chơi”, “Hòa” hay “Nhà cái”.

5.12.1.1. Người chơi – thứ hạng của “Người chơi” lớn hơn thứ hạng của “Nhà cái”.

5.12.1.2. Nhà cái – thứ hạng của “Nhà cái” lớn hơn thứ hạng của “Người chơi”.

5.12.1.3. Hòa – thứ hạng của “Người chơi” và “Nhà cái” bằng nhau.

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , K (♥) = 20 điểm

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) = 19 điểm

20 điểm của Người chơi lớn hơn 19 điểm của Nhà cái, do đó, cược vào “Người chơi” thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Người chơi” và “Nhà cái” sẽ được hoàn lại.

5.13. Một bên Xì dách

5.13.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là Một bên “Xì dách”

5.13.1.1. Một bên Xì dách – “Người chơi” hoặc “Nhà cái” có thứ hạng Xì dách

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , Át (♦) = Xì dách

Các lá bài của Nhà cái: 6 (♠) , 5 (♦) = 11 điểm

Người chơi có Xì dách, do đó, cược vào Một bên “Xì dách” thắng.

5.14. Một bên Rồng 21

5.14.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là Một bên “Rồng 21”

5.14.1.1. Một bên Rồng 21 – “Người chơi” hoặc “Nhà cái” có thứ hạng Rồng 21

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: 4 (♠) , 2 (♦) , 6 (♠) , 3 (♠) , 6 (♦) = Rồng 21

Các lá bài của Nhà cái: 6 (♠) , 10 (♦) = 16 điểm

Người chơi có “Rồng 21”, do đó, cược vào Một bên “Rồng 21” thắng.

5.15. Một bên Rồng 5

5.15.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là Một bên “Rồng 5”

5.15.1.1. Một bên Rồng 5 – “Người chơi” hoặc “Nhà cái” có thứ hạng Rồng 5

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: 4 (♠) , 2 (♦) , 6 (♠) , 3 (♠) , 5 (♦) = Rồng 5 (20 điểm)

Các lá bài của Nhà cái: 6 (♠) , 10 (♦) = 16 điểm

Người chơi có “Rồng 5”, do đó, cược vào Một bên “Rồng 5” thắng.

5.16. Tài / Xỉu Số lá bài

5.16.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Tài” hay “Xỉu” số lá bài.

5.16.1.1. Tài – số lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” lớn hơn hoặc bằng 6 lá.

5.16.1.2. Xỉu – số lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” nhỏ hơn hoặc bằng 5 lá.

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , K (♥) = 20 điểm

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) = 19 điểm

Tổng số lá bài là 4, do đó, cược vào “Xỉu” thắng

5.17. Màu lá bài đầu tiên của Người chơi

5.17.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là Lá bài đầu tiên của Người chơi là “Đỏ” hay “Đen”

5.17.1.1. Đỏ – lá bài đầu tiên là Cơ (♥) hoặc Rô (♦)

5.17.1.2. Đen – lá bài đầu tiên là Bích (♠) hoặc Chuồn (♣)

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , K (♥) = 20 điểm

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) = 19 điểm

Lá bài đầu tiên của người chơi là Bích (♠), do đó, cược vào “Đen” thắng

5.18. Màu lá bài đầu tiên của Nhà cái

5.18.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là Lá bài đầu tiên của Nhà cái “Đỏ” hoặc “Đen”

5.18.1.1. Đỏ – lá bài đầu tiên là Cơ (♥) hoặc Rô (♦)

5.18.1.2. Đen – lá bài đầu tiên là Bích (♠) hoặc Chuồn (♣)

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , K (♥) = 20 điểm

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) = 19 điểm

Lá bài đầu tiên của nhà cái là Rô (♦), do đó, cược vào “Đỏ” thắng

5.19. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Xì dách 16
SốLoại CượcRTP %
Kết quả
1Người chơi98.30%
2Nhà cái98.25%
3Hòa88.98%
Một bên Thứ hạng
4Xì dách85.64%
5Rồng 2166.15%
6Rồng 576.06%
Số lá bài
7Tài94.90%
8Xỉu94.26%
Lá bài đầu tiên của Người chơi
9Đỏ97.44%
10Đen97.56%
Lá bài đầu tiên của Nhà cái
11Đỏ97.47%
12Đen97.53%

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN