Tìm hiểu về bài ba cây casino-Cách chơi 3 cây cơ bản

 Ba Cây Thắng?Cách chơi bài 3 cây cơ bản

2.1. Bài Ba Cây Thắng được chơi bằng một bộ bài gồm gồm NĂM MƯƠI HAI (52) lá bài không có lá joker / lá bài wild card HAI (2) người chơi (Người chơi và Nhà cái) tham gia ván chơi, mỗi người được chia BA (3) Lá bài trong tay, sau đó, TOP NHÀ CÁI KHUYẾN MÃI họ sẽ tạo thành tay bài poker tốt nhất có thể có 3 lá bài. Lá bài sẽ do hệ thống Tạo Số Ngẫu nhiên (RNG) tạo.

2.1.1. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

2.1.2. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

2.1.3. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

2.1.4. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

2.2. Thứ hạng tay bài Ba Cây Thắng từ thấp nhất đến cao nhất được tính như sau:

 • (a) Lá bài Cao – Giá trị đơn thuần của lá bài (Giá trị thấp nhất là 2 ~ Giá trị cao nhất là Át)
 • (b) Một Đôi – Hai lá bài có cùng giá trị
 • (c) Sảnh – Chuỗi ba lá bài có giá trị tăng dần (lá Át có thể xếp trước lá 2 và sau lá K)
 • (d) Thùng – Ba lá đồng hoa
 • (e) Thùng Sảnh – Sảnh đồng hoa
 • (f) Sám – Ba lá bài có cùng giá trị
 • (g) 235 Đặc biệt – các lá bài 2, 3, 5 với khác hoa sẽ được áp dụng thứ hạng đặc biệt khi tay bài đối thủ là Sám, nếu tay bài đối thủ không phải là Sám thì đây là thứ hạng Lá bài Cao thấp nhất

2.2.1. Sám > Thùng Sảnh > Thùng > Sảnh > Một Đôi > Lá bài Cao

2.2.2. Trường hợp Đặc biệt: 235 Đặc biệt > Sám

Lưu ý: Khi những người chơi (Người chơi và Nhà cái) có cùng thứ hạng trong tay, lá bài có giá trị cao nhất sẽ được sử dụng để xác định tay bài chiến thắng. Hoa trong các lá bài sẽ không được sử dụng để xác định tay bài chiến thắng.XÓC ĐĨA Nếu cả hai tay bài có các lá bài cùng giá trị thì ván chơi sẽ là hòa.

Ví dụ:

Người chơi: Át (♠) , K (♥) , Q (♥)

Nhà cái: K (♣) , Q (♥), J(♣)

Cả “Người chơi” lẫn “Nhà cái” có cùng hạng “Sảnh”. Mặc dù lá bài cao nhất của “Người chơi” là Át và “Nhà cái” là K. Lá Át có giá trị cao hơn khi so sánh, do đó, “Người chơi” thắng.

2.3. Các loại cược cho bài Ba Cây Thắng như sau:

 • (A) Người chơi / Nhà cái;
 • (B) Tay bài Thắng Đôi 9 +;
 • (C) Tay bài Thắng Thùng;
 • (D) Tay bài Thắng Sảnh;
 • (E) Người chơi có Đôi +;
 • (F) Nhà cái có Đôi +;
 • (G) Color War Người chơi;
 • (H) Color War Nhà cái

2.4. Nếu sau một khoảng thời gian dài mà không lấy được kết quả rút chính thức của bất kỳ lượt rút nào thì công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

2.5. Nếu có bất kỳ kết quả rút chính thức nào được công bố trước khi hệ thống đóng cược thì công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

2.6. Người chơi / Nhà cái

2.6.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Người chơi”, hay “Nhà cái”.

2.6.1.1. Người chơi – thứ hạng tay bài poker của “Người chơi” lớn hơn thứ hạng tay bài poker của “Nhà cái”.

2.6.1.2. Nhà cái – thứ hạng tay bài poker của “Nhà cái” lớn hơn thứ hạng tay bài poker của “Người chơi”.

2.6.1.3. Hòa – thứ hạng tay bài poker của “Người chơi” và “Nhà cái” bằng nhau.

Ví dụ:

Kết quả bài Ba Cây Thắng là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥) , K (♥)

Nhà cái: K (♣) , Q (♥), Q(♣)

Kết quả tay bài tốt nhất của:

Người chơi: Một Đôi – Át

Nhà cái: Một Đôi – Q

Thứ hạng tay bài của Người chơi là “Một Đôi – Át” cao hơn thứ hạng tay bài của Nhà cái “Một Đôi – Q”, do đó, cược vào Người chơi thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Người chơi” và “Nhà cái” sẽ được hoàn lại.

2.7. Tay bài Thắng Đôi 9 +

2.7.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là tay bài thắng “Đôi 9+”.

2.7.1.1. “Đôi 9 +” nghĩa là thứ hạng tay bài thắng đạt được bất kỳ thứ hạng nào trong các thứ hạng sau: Đôi 9, Đôi 10, Đôi J, Đôi Q, Đôi K, Đôi Át, Sảnh, Thùng, Thùng Sảnh hoặc Sám.

Ví dụ:

Kết quả bài Ba Cây Thắng là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥) , K (♥)

Nhà cái: K (♣) , Q (♥), Q(♣)

Kết quả tay bài tốt nhất của:

Người chơi: Một Đôi – Át

Nhà cái: Một Đôi – Q

Người chơi thắng bằng hạng “Một Đôi – Át”, do đó, cược vào “Đôi 9 +” thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Đôi 9 +” sẽ được hoàn lại.

2.8. Tay bài Thắng Thùng

2.8.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là tay bài thắng có “Thùng”.

2.8.1.1. Thùng – Tay bài Thắng là tổ hợp “Thùng”

Ví dụ:

Kết quả bài Ba Cây Thắng là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥) , K (♥)

Nhà cái: K (♣) , 9 (♣) , Q (♣)

Kết quả tay bài tốt nhất của:

Người chơi: Một Đôi – Át

Nhà cái: Thùng

Nhà cái thắng bằng hạng “Thùng”, do đó, cược đặt vào “Thùng” thắng.

Nếu tay bài thắng là “Thùng Sảnh” thì cược vào “Thùng” thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Thùng” sẽ được hoàn lại.

2.9. Tay bài Thắng Sảnh

2.9.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là tay bài thắng có “Sảnh”.

2.9.1.1. Sảnh – Tay bài thắng là tổ hợp “Sảnh”

Ví dụ:

Kết quả bài Ba Cây Thắng là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥) , K (♥)

Nhà cái: K (♦) , J (♣) , Q (♣)

Kết quả tay bài tốt nhất của:

Người chơi: Một Đôi – Át

Nhà cái: Sảnh

Nhà cái thắng bằng hạng “Sảnh”, do đó, cược đặt vào “Sảnh” thắng.

Nếu tay bài thắng là “Thùng Sảnh” thì cược vào “Sảnh” thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Sảnh” sẽ được hoàn lại.

2.10. Người chơi có Đôi +

2.10.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là Người chơi có “Đôi +”

2.10.1.1. Người chơi có “Đôi +” nghĩa là thứ hạng tay bài của người chơi là Đôi trở lên. Thứ hạng được tính từ “Một Đôi – 2 ~ Một Đôi – Át, Sảnh, Thùng, Thùng Sảnh đến Sám”

Ví dụ:

Kết quả bài Ba Cây Thắng là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥) , K (♥)

Nhà cái: K (♦) , J (♣) , Q (♣)

Kết quả tay bài tốt nhất của:

Người chơi: Một Đôi – Át

Nhà cái: Sảnh

Thứ hạng tay bài của Người chơi đạt “Một Đôi – Át”, do đó, cược vào Người chơi có “Đôi +” thắng.

2.11. Nhà cái có Đôi +

2.11.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là Nhà cái có “Đôi +”

2.11.1.1. Nhà cái có “Đôi +” BACCARAT TRỰC TUYẾN nghĩa là thứ hạng tay bài của nhà cái là Đôi trở lên. Thứ hạng được tính từ “Một Đôi – 2 ~ Một Đôi – Át, Sảnh, Thùng, Thùng Sảnh đến Sám”

Ví dụ:

Kết quả bài Ba Cây Thắng là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥) , K (♥)

Nhà cái: K (♦) , J (♣) , Q (♣)

Kết quả tay bài tốt nhất của:

Người chơi: Một Đôi – Át

Nhà cái: Sảnh

Thứ hạng tay bài của Nhà cái đạt “Sảnh”, do đó, cược vào Nhà cái có “Đôi +” thắng.

2.12. Người chơi Color War

2.12.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là Người chơi “Nhiều Đỏ hơn” và “Nhiều Đen hơn”.

2.12.2. Các lá bài có ký hiệu “♠” và “♣” là các lá bài màu Đen và biểu tượng “♥” và “♦” là các lá bài màu Đỏ.

2.12.2.1. Nhiều Đỏ hơn – Tay bài của Người chơi có nhiều lá bài đỏ hơn lá bài đen

2.12.2.2. Nhiều Đen hơn – Tay bài của Người chơi có nhiều lá bài đen hơn lá bài đỏ

Ví dụ:

Kết quả bài Ba Cây Thắng là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥) , K (♥)

Nhà cái: K (♦) , J (♣) , Q (♣)

“Người chơi” có HAI (2) lá bài màu đỏ và MỘT (1) lá bài màu đen, do đó, cược vào “Nhiều Đỏ hơn” thắng.

2.13. Color War Nhà cái

2.13.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là Nhà cái “Nhiều Đỏ hơn” và “Nhiều Đen hơn”.

2.13.2. Các lá bài có ký hiệu “♠” và “♣” là các lá bài màu Đen và biểu tượng “♥” và “♦” là các lá bài màu Đỏ.

2.13.2.1. Nhiều Đỏ hơn – Tay bài của Nhà cái có nhiều lá bài đỏ hơn lá bài đen

2.13.2.2. Nhiều Đen hơn – Tay bài của Nhà cái có nhiều lá bài đen hơn lá bài đỏ

Ví dụ:

Kết quả bài Ba Cây Thắng là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥) , K (♥)

Nhà cái: K (♦) , J (♣) , Q (♣)

“Nhà cái” có MỘT (1) lá bài đỏ và HAI (2) lá bài đen, do đó, cược vào “Nhiều Đen hơn” thắng.

2.14. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Ba Cây Thắng
SốLoại CượcRTP %
Kết quả
1Người chơi98.50%
2Nhà cái98.51%
Thứ hạng Tay bài Thắng
3Đôi 9 +90.69%
4Thùng89.80%
5Sảnh63.92%
Thứ hạng của Người chơi
6Người chơi có Đôi +89.68%
Thứ hạng của Nhà cái
7Nhà cái có Đôi +89.69%
Color War Người chơi
8Nhiều Đỏ hơn98.03%
9Nhiều Đen hơn97.97%
Color War Nhà cái
10Nhiều Đỏ hơn97.98%
11Nhiều Đen hơn98.02%

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN