Cách chơi xóc đĩa tại sàn casino BBIN

Xóc Đĩa

6.1. Xóc Đĩa được chơi với kết quả xổ số rút ra được từ 4 phần khác nhau với mỗi phần chứa hai nút (Đỏ và Trắng) theo thứ tự ngẫu nhiên. Tất cả kết quả được tạo bởi Hệ thống Tạo Số Ngẫu nhiên (RNG).

6.1.1. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

6.1.2. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” BACCARAT TRỰC TUYẾN sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

6.1.3. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

6.1.4. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

6.2. Các loại Cược cho Xóc Đĩa là:

  • 6.2.1. Kết quả Xóc Đĩa;
  • 6.2.2. Lẻ / Chẵn;
  • 6.2.3. Nút Đơn Đỏ / Trắng

6.3. Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút có sự tác động khi không thể lấy được bất kỳ kết quả rút chính thức nào trong khoảng thời gian kéo dài.

6.4. Công ty có quyền hủy và làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút có sự tác động khi có kết quả rút chính thức bất kỳ TOP NHÀ CÁI KHUYẾN MÃI được công bố trước khi hệ thống đóng cược.

BBIN XÓC ĐĨA
Cách chơi xóc đĩa tại sàn casino BBIN

6.5. Kết quả Xóc Đĩa

6.5.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào kết quả rút ra được là “Kết quả Xóc Đĩa”.

6.5.2. Bốn Trắng – Kết quả bốn nút trắng.

6.5.3. Ba Trắng Một Đỏ – Kết quả ba trắng và một đỏ bất kỳ.

6.5.4. Một Trắng Ba Đỏ – Kết quả một trắng và ba đỏ.

6.5.5. Bốn Đỏ – Kết quả bốn nút đỏ.

Ví dụ:

Thứ tự nút được rút là đỏ , đỏ , trắng , đỏ. Tổng số Đỏ là 3 và số Trắng là 1, cược “Một Trắng Ba Đỏ” chiến thắng.

Nếu thứ tự nút được rút là đỏ , đỏ , trắng , trắng. Tổng số Đỏ và Trắng là 2, tất cả cược được xem là thua.

6.6. Lẻ / Chẵn

6.6.1. Công ty sẽ lấy số lẻ trên kết quả rút ra được làm “Lẻ” hoặc “Chẵn”.

6.6.2. Lẻ – Kết quả của số nút trắng hoặc đỏ là một số lẻ.

6.6.3. Chẵn – Kết quả của số nút trắng hoặc đỏ là một số chẵn.

Ví dụ:

Thứ tự nút được rút là đỏ , đỏ , trắng , đỏ. Tổng số Đỏ là 3 và số Trắng là 1, cược “Lẻ” chiến thắng.

6.7. Nút Đơn Đỏ / Trắng

6.7.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào kết quả rút ra được là TRÒ CHƠI CASINO “Trắng” hay “Đỏ” trong bốn nút đơn cụ thể (Đầu tiên, Thứ hai, Thứ ba, Cuối cùng).

6.7.2. Trắng – kết quả của nút cụ thể là trắng.

6.7.3. Đỏ – kết quả của nút cụ thể là đỏ.

Ví dụ:

Thứ tự nút rút ra được từ nút đầu tiên đến nút cuối cùng là đỏ , đỏ , trắng , đỏ.

Nút đầu tiên là Đỏ. Cược “Đỏ” chiến thắng;

Nút thứ hai là Đỏ. Cược “Đỏ” chiến thắng;

Nút thứ ba là Trắng. Cược “Trắng” chiến thắng;

Nút cuối cùng là Đỏ. Cược “Đỏ” chiến thắng.

6.8. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Xóc Đĩa
SốLoại CượcRTP %
Kết quả
14Trắng87.44%
23Trắng1Đỏ93.64%
33Đỏ1Trắng93.96%
44Đỏ87.31%
Lẻ/Chẵn
5Lẻ97.95%
6Chẵn98.05%
Đầu tiên Đỏ/Trắng
7Đỏ98.03%
8Trắng97.97%
Thứ hai Đỏ/Trắng
9Đỏ98.07%
10Trắng97.93%
Thứ ba Đỏ/Trắng
11Đỏ98.01%
12Trắng97.99%
Cuối cùng Đỏ/Trắng
13Đỏ98.03%
14Trắng97.97%

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN