Trò chơi casino Rồng Hổ đấu online tại BBIN

Bài Rồng Hổ được chơi bằng một bộ bài gồm NĂM MƯƠI HAI (52) lá bài không có lá bài Joker / lá bài đại diện (wild card). HAI (2) người chơi (Rồng và Hổ) tham gia ván chơi, mỗi người có MỘT (1) BACCARAT TRỰC TUYẾN Lá bài trong tay, sau đó sẽ so sánh giá trị cao hơn có trong tay. Lá bài sẽ do hệ thống Tạo Số Ngẫu nhiên (RNG) tạo.

Trò chơi casino Rồng Hổ
Trò chơi casino Rồng Hổ đấu online tại BBIN

3.1.1. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

3.1.2. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

3.1.3. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

3.1.4. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

3.2. Giá trị lá bài tăng dần từ Át đến K, TOP NHÀ CÁI KHUYẾN MÃI trong đó lá Át bằng 1 và lá K bằng 13

3.3. Các loại cược dành cho bài Rồng Hổ như sau:

  • (A) Rồng / Hổ;
  • (B) Tài / Xỉu Tổng;
  • (C) Tổng Lẻ / Chẵn;
  • (D) Tổng Ngũ hành;
  • (E) Hoa Rồng;
  • (F) Hoa Hổ

3.4. Nếu sau một khoảng thời gian dài mà không lấy được kết quả rút chính thức của bất kỳ lượt rút nào thì công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

3.5. Nếu có bất kỳ kết quả rút chính thức nào được công bố trước khi hệ thống đóng cược thì công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

3.6. Rồng / Hổ

3.6.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Rồng”, “Hòa” hay “Hổ”.

3.6.1.1. Rồng – giá trị lá bài “Rồng” lớn hơn giá trị lá bài “Hổ”.

3.6.1.2. Hổ – giá trị lá bài “Hổ” lớn hơn giá trị lá bài “Rồng”.

3.6.1.3. Hòa – giá trị lá bài “Rồng” và “Hổ” bằng nhau.

Ví dụ:

Kết quả của “Rồng” là lá “Át” và “Hổ” lá bài số 5. Át có giá trị là MỘT (1) và giá trị lá bài số 5 là NĂM (5), do đó, cược vào “Hổ” thắng.

Nếu kết quả là hòa, số tiền cược vào “Rồng” và “Hổ” sẽ mất một nửa.

3.7. Tài / Xỉu Tổng

3.7.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Tài” hoặc “Xỉu”.

3.7.1.1. Tài – tổng giá trị lá bài “Rồng” và “Hổ” lớn hơn hoặc bằng 15

3.7.1.2. Xỉu – tổng giá trị lá bài “Rồng” và “Hổ” nhỏ hơn hoặc bằng 14

Ví dụ:

Rồng – lá bài Át

Hổ – lá bài số 5

Kết quả giá trị tổng “Rồng” và “Hổ” là 6, do đó, cược vào “Xỉu” thắng.

3.8. Tổng Lẻ / Chẵn

3.8.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Lẻ” hoặc “Chẵn”.

3.8.1.1. Lẻ – tổng giá trị lá bài “Rồng” và “Hổ” là một số lẻ.

3.8.1.2. Chẵn – tổng giá trị lá bài “Rồng” và “Hổ” là một số chẵn.

Ví dụ:

Rồng – lá bài Át

Hổ – lá bài số 5

Kết quả giá trị tổng của “Rồng” và “Hổ” là 6, do đó, cược vào “Chẵn” thắng.

3.9. Tổng Ngũ hành

3.9.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Kim”, “Mộc”, “Thủy”, “Hỏa”, “Thổ”.

3.9.1.1. Kim – tổng giá trị lá bài của “Rồng” và “Hổ” là số nằm trong khoảng từ 2 đến 6

3.9.1.2. Mộc – tổng giá trị lá bài của “Rồng” và “Hổ” là số nằm trong khoảng từ 7 đến 11

3.9.1.3. Thủy – tổng giá trị lá bài của “Rồng” và “Hổ” là số nằm trong khoảng từ 12 đến 16

3.9.1.4. Hỏa – tổng giá trị lá bài của “Rồng” và “Hổ” là số nằm trong khoảng từ 17 đến 21

3.9.1.5. Thổ – tổng giá trị lá bài của “Rồng” và “Hổ” là số nằm trong khoảng từ 22 đến 26

Ví dụ:

Rồng – lá bài Át

Hổ – lá bài số 5

Kết quả giá trị tổng của “Rồng” và “Hổ” là 6, do đó, cược vào “Kim” thắng.

3.10. Hoa Rồng

3.10.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ XÓC ĐĨA cho loại cược đặt vào kết quả là hoa “Bích”, “Cơ”, “Chuồn”, “Rô” trên lá bài Rồng.

3.10.1.1. Bích – ký hiệu ♠

3.10.1.2. Cơ – ký hiệu ♥

3.10.1.3. Chuồn – ký hiệu ♣

3.10.1.4. Rô – ký hiệu ♦

Ví dụ:

Lá bài Rồng được chọn là lá bài có ký hiệu “Át” Bích, do đó, cược vào “Bích” thắng.

3.11. Hoa Hổ

3.11.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả là hoa “Bích”, “Cơ”, “Chuồn”, “Rô” trên lá bài Hổ.

3.11.1.1. Bích – ký hiệu ♠

3.11.1.2. Cơ – ký hiệu ♥

3.11.1.3. Chuồn – ký hiệu ♣

3.11.1.4. Rô – ký hiệu ♦

Ví dụ:

Lá bài Hổ được chọn là lá bài có ký hiệu “Q” Rô, do đó, cược vào “Rô” thắng.

3.12. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Rồng Hổ
SốLoại CượcRTP %
Kết quả
1Rồng97.05%
2Hổ97.07%
3Hòa58.71%
Tổng Tài/Xỉu
4Tài96.99%
5Xỉu96.87%
Tổng Lẻ/Chẵn
6Lẻ97.86%
7Chẵn98.10%
Tổng Ngũ hành
8Kim88.52%
9Mộc96.46%
10Thủy96.62%
11Hỏa96.70%
12Thổ88.35%
Hoa Rồng
13Bích95.15%
1495.09%
15Chuồn95.00%
1694.76%
Hoa Hổ
17Bích94.93%
1894.92%
19Chuồn95.01%
2095.15%

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN