Trò chơi Bài cào (Baccarat)

Bài cào (Baccarat) được chơi bằng một bộ bài gồm NĂM MƯƠI HAI (52) lá bài không có lá bài Joker / lá bài đại diện (wild card). HAI (2) người chơi (Người chơi và Nhà cái) tham gia ván chơi, mỗi người có HAI (2) Lá bài Ban đầu trong tay. Chữ số “đơn vị” của tổng số được sử dụng để so sánh bên nào có điểm cao hơn.TOP NHÀ CÁI KHUYẾN MÃI Nếu không có tay bài nào đương nhiên chiến thắng hoặc đủ điều kiện dừng bài thì lá bài thứ ba sẽ được rút theo các quy tắc tham chiếu dưới đây. Lá bài sẽ do hệ thống Tạo Số Ngẫu nhiên (RNG) tạo.

6.1.1. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

6.1.2. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

6.1.3. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

6.1.4. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

6.2. Giá trị lá bài tăng dần từ Át đến 9, trong đó lá Át bằng 1. Lá 10 & lá bài hình được xem là 0.

Các quy tắc dành cho Người chơi

Điểm trên Lá bài Ban đầuHành động
0 , 1 , 2 , 3 , 4 hoặc 5Rút bài
6 hoặc 7Dừng bài
8 hoặc 9Người chiến thắng đương nhiên

Các quy tắc dành cho Nhà cái

Điểm trên Lá bài Ban đầuNhà cái rút bài khi Người chơi có lá bài thứ ba là ~Nhà cái Dừng bài khi Người chơi có lá bài thứ ba là ~
0 , 1 , 21 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 hoặc 10
31 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 hoặc 108
42 , 3 , 4 , 5 , 6 hoặc 71 , 8 , 9 hoặc 10
54 , 5 , 6 hoặc 71 , 2 , 3 , 8 , 9 hoặc 10
66 hoặc 71 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 hoặc 10
71 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 hoặc 10
8 hoặc 9Người chiến thắng đương nhiên

Hành động của Nhà cái khi Người chơi dừng bài ở Lá bài Ban đầu

Điểm lá bài ban đầu của Nhà cáiHành động của Nhà cái
0 , 1 , 2 , 3 , 4 hoặc 5Rút bài
6 hoặc 7Dừng bài
8 hoặc 9Người chiến thắng đương nhiên

6.3. Bài cào (Baccarat) NC là trò chơi Bài cào không có hoa hồng trong đó tỷ lệ cược vào “Nhà cái” sẽ khác, XÓC ĐĨA Nhà cái thắng một nửa tiền cược khi kết quả là Nhà cái thắng ở 6 điểm và có áp dụng loại trò chơi “Super 6” (Siêu 6).

6.4. Các loại cược cho bài Baccarat như sau:

  • (A) Người chơi / Nhà cái;
  • (B) Một bên Đôi;
  • (C) Người chơi có Đôi;
  • (D) Nhà cái có Đôi;
  • (E) Tài / Xỉu Số lá bài;
  • (F) Tài / Xỉu Điểm của Người chơi;
  • (G) Tài / Xỉu Điểm của Nhà cái;
  • (H) War Người chơi;
  • (I) War Nhà cái;
  • (J) Super 6

6.5. Nếu sau một khoảng thời gian dài mà không lấy được kết quả rút chính thức của bất kỳ lượt rút nào thì công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

6.6. Nếu có bất kỳ kết quả TRÒ CHƠI CASINO rút chính thức nào được công bố trước khi hệ thống đóng cược thì công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

6.7. Người chơi / Nhà cái

6.7.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Người chơi”, “Hòa” hay “Nhà cái”.

6.7.1.1. Người chơi – điểm của “Người chơi” lớn hơn điểm của “Nhà cái”.

6.7.1.2. Nhà cái – điểm của “Nhà cái” lớn hơn điểm của “Người chơi”.

6.7.1.3. Hòa – điểm của “Người chơi” và “Nhà cái” bằng nhau.

Ví dụ:

Tay bài Người chơi: K (♠) , K (♥) = 0 điểm

Tay bài Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) = 9 điểm

Nhà cái có 9 điểm (Người chiến thắng đương nhiên) và lớn hơn 0 điểm của Người chơi, do đó, cược vào “Nhà cái” thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Người chơi” và “Nhà cái” sẽ được hoàn lại.

6.8. Một bên Đôi

6.8.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Một bên Đôi”

6.8.1.1. Một bên Đôi – Lá bài Ban đầu của hoặc “Người chơi” hoặc “Nhà cái” có lá bài cùng giá trị

Ví dụ:

Tay bài Người chơi: K (♠) , K (♥) = 0 điểm

Tay bài Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) = 9 điểm

“Người chơi” có HAI (2) lá bài K trong lá bài ban đầu, do đó, cược vào “Một bên Đôi” thắng.

6.9. Người chơi có Đôi

6.9.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Người chơi có Đôi”

6.9.1.1. Người chơi có Đôi – các lá bài ban đầu của “Người chơi” có lá bài cùng giá trị

Ví dụ:

Tay bài Người chơi: K (♠) , K (♥) = 0 điểm

Tay bài Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) = 9 điểm

“Người chơi” có HAI (2) lá bài K trong lá bài ban đầu, do đó, cược vào “Người chơi có Đôi” thắng.

6.10. Nhà cái có Đôi

6.10.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Nhà cái có Đôi”

6.10.1.1. Nhà cái có Đôi – các lá bài ban đầu của “Nhà cái” có một lá bài cùng giá trị

Ví dụ:

Tay bài Người chơi: K (♠) , K (♥) = 0 điểm

Tay bài Nhà cái: 9 (♠) , 9 (♦) = 8 điểm

“Nhà cái” có HAI (2) lá bài CHÍN (9) điểm trong lá bài ban đầu, do đó, cược vào “Nhà cái có Đôi” thắng.

6.11. Tài / Xỉu Số lá bài

6.11.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Tài” hay “Xỉu” số lá bài.

6.11.1.1. Trên – số lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” lớn hơn hoặc bằng 5 lá.

6.11.1.2. Xỉu – số lá bài của “Người chơi” và “Nhà cái” nhỏ hơn hoặc bằng 4 lá.

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , K (♥) = 0 điểm

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) = 9 điểm

Tổng số lá bài là 4, do đó, cược vào “Xỉu” thắng

6.12. Tài / Xỉu Điểm của Người chơi

6.12.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là số lá bài của Người chơi là “Tài” hay “Xỉu”.

6.12.1.1. Tài – tổng điểm của tất cả các lá bài của “Người chơi” (bao gồm lá bài thứ ba nếu có) lớn hơn hoặc bằng 6.

6.12.1.2. Xỉu – tổng điểm của tất cả các lá bài của “Người chơi” (bao gồm lá bài thứ ba nếu có) nhỏ hơn hoặc bằng 5.

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , K (♥) = 0 điểm

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) = 9 điểm

Tổng điểm của “Người chơi” là Không (0), do đó, cược vào “Xỉu” thắng

6.13. Tài / Xỉu Điểm của Nhà cái

6.13.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là số lá bài của Nhà cái là “Tài” hay “Xỉu”.

6.13.1.1. Tài – tổng điểm của tất cả các lá bài của “Nhà cái” (bao gồm lá bài thứ ba nếu có) lớn hơn hoặc bằng 6.

6.13.1.2. Xỉu – tổng điểm của tất cả các lá bài của “Nhà cái” (bao gồm lá bài thứ ba nếu có) nhỏ hơn hoặc bằng 5.

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , K (♥) = 0 điểm

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) = 9 điểm

Tổng điểm của “Nhà cái” là Chín (9), do đó, cược vào “Tài” thắng

6.14. War Người chơi

6.14.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “P1” hoặc “P2”.

6.14.2. Giá trị lá bài tăng dần từ Át đến K, trong đó, lá Át bằng 1 và lá K bằng 13.

6.14.2.1. P1 – giá trị lá bài đầu tiên của “Người chơi” lớn hơn giá trị lá bài thứ hai của “Người chơi”.

6.14.2.2. P2 – giá trị lá bài thứ hai của “Người chơi” lớn hơn giá trị lá bài thứ nhất của “Người chơi”.

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , Q (♥) = 0 điểm

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) = 9 điểm

Lá bài đầu tiên của “Người chơi” lớn hơn lá bài thứ hai, do đó, cược vào “P1” thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “P1” và “P2” sẽ được hoàn lại.

6.15. War Nhà cái

6.15.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “B1” hoặc “B2”.

6.15.2. Giá trị lá bài tăng dần từ Át đến K, trong đó, lá Át bằng 1 và lá K bằng 13.

6.15.2.1. B1 – giá trị lá bài đầu tiên của “Nhà cái” lớn hơn giá trị lá bài thứ hai của “Nhà cái”.

6.15.2.2. B2 – giá trị lá bài thứ hai của “Nhà cái” lớn hơn giá trị lá bài đầu tiên của “Nhà cái”.

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , Q (♥) = 0 điểm

Các lá bài của Nhà cái: 9 (♦) , J (♥) = 9 điểm

Lá bài thứ hai của “Nhà cái” lớn hơn lá bài đầu tiên, do đó, cược vào “B2” thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “B1” và “B2” sẽ được hoàn lại.

6.16. Super 6

6.16.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Super 6” (Siêu 6). Lựa chọn trò chơi này chỉ được cung cấp cho Bài cào (Baccarat) NC.

6.16.1.1. Super 6 (Siêu 6) – điểm cuối cùng của tay “Nhà cái” là SÁU (6) điểm và chiến thắng.

Ví dụ:

Các lá bài của Người chơi: K (♠) , Q (♥) , J (♠) = 0 điểm

Các lá bài của Nhà cái: 6 (♦) , J (♥) = 6 điểm

Kết quả 6 điểm của “Nhà cái” lớn hơn tay bài của “Người chơi”, do đó, cược vào “Super 6” (Siêu 6)” thắng.

Cược vào “Nhà cái” thắng một nửa.

6.17. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Bài cào (Baccarat)
SốLoại CượcRTP %
Kết quả
1Người chơi98.70%
2Nhà cái99.00%
3Hòa84.25%
Kết quả (Bài cào (Baccarat) NC)
4Người chơi98.70%
5Nhà cái98.64%
6Hòa84.25%
Một bên Đôi
7Một bên Đôi68.46%
Người chơi có Đôi
8Người chơi có Đôi70.62%
Nhà cái có Đôi
9Nhà cái có Đôi70.51%
Số lá bài
10Tài93.04%
11Xỉu94.93%
Tài / Xỉu Điểm của Người chơi
12Tài96.29%
13Xỉu94.41%
Tài / Xỉu Điểm của Nhà cái
14Tài96.37%
15Xỉu95.11%
War Người chơi
16P198.59%
17P298.59%
War Nhà cái
18B198.57%
19B298.61%
Super 6
20Super 669.27%

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN