Luật chơi casino Bài cửu Ôn Châu

Bài cửu Ôn Châu là một cách chơi game truyền thống Trung quốc, cách chơi là căn cứ vào một bộ bài 32 lá, lấy sự tổ hợp điểm số khác nhau làm cơ sở so sánh to bé, TOP NHÀ CÁI KHUYẾN MÃI và quyết định thắng thua.Trong trò chơi có cờ Domino truyền thống

Bài cửu Ôn Châu
Luật chơi casino Bài cửu Ôn Châu

Luật chơi Bài cửu Ôn Châu

 • Xếp bài: lấy 2 lá bài làm một bộ, xếp thành một dãy
 • Mỗi bộ bài chỉ chơi 2 ván là rửa bài lại
 • Chia bài: Nhà cái lắc hai con xúc xắc trước, sau lấy điểm số trừ đi số dư của 4, 1= nhà cái,2= thuận môn, 3=xuất môn, 0= đáo môn để quyết định chia bài từ cửa nào, mỗi cửa một vòng chia một lá bài, XÓC ĐĨA mỗi nhà tổng cộng có 2 lá bài.
 • Đặt cược số cửa: có 3 cửa, mỗi cửa có thể đặt cược riêng xem cửa đó thắng hay thua,nhưng người đặt cược cửa thua mỗi ngưởi chơi chỉ được đặt một cửa, người đặt cửa thắng tối đa có thể đặt đến 3 cửa.
 • Lấy số hàng đơn vị của tổng điểm số hai lá bài để quyết định thắng thua, tối đa là 9, tối thiểu là 0.
 • Trật tự to bé của bài
Trật tự to bé của lá bài lẻ bài cửu Ôn Châu
Trật tự to bé của lá bài lẻ

Trật tự to bé của bài

 Trật tự to bé của bài cửu Ôn Châu
Trật tự to bé của bài cửu Ôn Châu
 • Trật tự to bé bài không đôi
  Nếu không có bài đôi, lấy số hàng đơn vị của tổng hai lá bài để phân thắng thua, lớn nhất là 9, nhỏ nhất là 0.

Ví dụ 1: Phương thức tổ hợp bài không đôi

Điểm số và phương thức
Bài bên trái =4 điểm, bài bên phải = 5 điểm, 4 + 5 = 9 nhóm bài này là 9 điểm
Bài bên trái = 5điểm, bài bên phải = 11 điểm, 5 + 11 = 16, quá 10 điểm tức chỉ trừ đi số dư của 10 , nhóm bài này là 6 điểm
Bài bên trái = 10điểm, bài bên phải = 10điểm,10 + 10 = 20,quá 10điểm trừ đi 10 vừa bằng số dư (số dư tương đương là 0),nhóm bài này điểm 0

Ví dụ 2: khi so điểm số, nếu gặp số cùng điểm, thì lấy cấp bậc lá bài lẻ to nhất trong đó đem so sánh to bé

Điểm số và phương thức

Điểm số và phương thức
Cùng là 7 điểm, nhưng thiên bài to hơn tạp bài, thì 7 điểm của thiên bài là to.
Cùng là 9 điểm, nhưng Mai bài to hơn Hồng đầu bài, thì 9 điểm của Mai bài là to.
Cùng là 5 điểm, nhưng Trường tam bài to hơn Cao Cước Thất, thì 5 điểm của Trường tam Bài sẽ to.
Cùng là 1 điểm, nhưng Trường Tam Bài lớn hơn Linh Lâm Bài, thì 1điểm của Tam Bài to.
Mai bài to như Bản Đắng,cho nên hai bài đều to như nhau (coi là nhà cái thắng)

Ví dụ 3: 「Đại Kê lục」và「Tiểu Kê」không thể biến hóa điểm số

Điểm số và phương thức

Điểm số và phương thức
Cộng điểm số hai lá bài là 3 + 7 = 10, tiểu Kê chỉ có thể định nghĩa là 3 điểm, nhóm bài này là 0 điểm
Cộng điểm số hai lá bài là 6 + 6 = 12,nhóm bài này là 2 điểm
 • So sánh kiểu bài
  • Bất cứ bài đôi nào đều to hơn bài không đôi, bất cứ bài không đôi nào cũng đều nhỏ hơn bài đôi
  • Nếu tên gọi bài đôi hai bên giống nhau, thì nhà cái thắng (nếu bài đôi nhà cái cùng cấp thì nhà cái thắng)
  • Nếu không có điểm số bài đôi, cấp bậc bài đơn to nhất của chúng đều to bé giống nhau, thì nhà cái thắng.
  • Khi hai bên mở bài điểm số là 0 , thì nhà cái thắng
  • 「Đại Kê lục」và 「tiểu Kê」không thể thay đổi điểm số
  • Mức cược đặt cược cửa thắng là 1: 0.99
 • Mức cược thua đặt cược cửa thua là 1: 0.93
 • Mức lợi của người chơi trò này là 98.27%

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN