Cách chơi trò chơi trực tuyến Baccarat dễ thắng tại nhà cái Dubai Place

Quy tắc bảng chỉ đường RULE

 Mã số 1 : Lịch sử mở bài

Ở hình bên trên, hàng thứ 2 cột 6 (ngôi sao màu vàng) là nhà cái thắng, ván tiếp theo là hòa, sẽ vẽ một đường màu xanh lá vào ván chơi trước của ván hòa. Và ván tiếp theo là nhà con thắng, cho nên cần mở 1 cột mới và vẽ vòng tròn xanh ( mũi tên màu cam ).Nếu ô đầu tiên ở góc trái phía trên của Big Road hiển thị đã có ghi chép là ván hòa (khung màu tím), thì không thể xác định ván hòa là xuất hiện ở trước hay sau khi「Nhà con thắng」Vì thế kết quả có thể là 「nhà con thắng → hòa → nhà con thắng」hoặc là「hòa → nhà con thắng → nhà con thắng」

[Nhắc nhở] ở hình trên, ngang là 「hàng」, thẳng là 「cột」

3 kiểu đường dưới đây :Big Eye Road, Small Road, Cockroach Road
● Mã số 3 : Big Eye Road
Big Eye Road được bắt đầu tính từ hàng thứ 2 cột 2 trong Big Road so sánh với cột 1 (nếu vị trí này không có kết quả , thì có thể bắt đầu phân tích từ hàng thứ 1 của cột 3 trong Big Road), cột 3 tương ứng với cột 2, XÓC ĐĨA cột 4 tương ứng với cột 3, cứ như vậy mà suy ra. Bất kể cột 1 dài đến đâu, chỉ cung cấp cột 2 tương ứng vẽ khoanh tròn màu đỏ hoặc khoanh tròn màu xanh.

[Nhắc nhở] Từ kết quả mới nhất của Big Road, khi so sánh không cần cách một cột ở giữa.
Quy tắc : so sánh sau khi tiếp nối xuống

Từ hàng thứ 2 của cột 2 (ngôi sao màu vàng) trong Big Road nhìn về cột phía trước và cùng một hàng (khung màu tím), vì không có kết quả cho nên Big Eye Road vẽ khoanh tròn màu xanh dương.

Từ hàng thứ 2 của cột 2 (ngôi sao màu vàng) trong Big Road nhìn về cột phía trước và cùng một hàng (khung màu tím), bất luận kết quả là Nhà con thắng hay là Nhà cái thắng, thì Big Eye Road đều là vẽ khoanh tròn màu đỏ.

Từ hàng thứ bốn cột 2 (ngôi sao màu vàng ) trong Big Road nhìn về cột phía trước (khung màu tím), vì hai hàng trước không có kết quả cho nên Big Eye Road vẽ khoanh tròn màu đỏ.

Quy tắc : so sánh sau khi đổi cột

Từ hình Big Road ở trên có thể nhận thấy, hàng thứ 2 cột 4 (ngôi sao màu vàng) không có kết quả, vì vậy cần bắt đầu từ hàng thứ 1 cột 3 ( mũi tên màu cam ) của Big Road so sánh với 2 cột ở phía trước (khung màu tím). Kết quả là vị trí của 2 cột phía trước không đều nhau, cho nên Big Eye Road vẽ khoanh tròn màu xanh

Nhìn từ hàng thứ 1 cột 3 (ngôi sao màu vàng ) trong Big Road, bởi vì là một cột mới, kết quả so sánh của 2 cột ở phía trước (khung màu tím) là đều nhau, cho nên Big Eye Road vẽ khoanh tròn màu đỏ.

●Mã số 4 : Small Road
Small Road là bắt đầu tính từ hàng thứ 2 cột 3 trong Big Road tương ứng với cột 1 (nếu vị trí này không có kết quả, thì bắt đầu phân tích từ hàng thứ 1 cột 4 trong Big Road), cột 4 tương ứng với cột 2, cột 5 tương ứng với cột 3, cột 6 tương ứng với cột 4, cứ như vậy suy ra.

[Nhắc nhở]Nhìn từ kết quả mới nhất trong Big Road, khi so sánh thời gian cần cách 1 cột ở giữa.
Quy tắc : so sánh sau khi tiếp nối xuống

Nhìn từ hàng thứ 2 cột 3 (ngôi sao màu vàng) trong Big Road, trong cùng một hàng của 2 cột phía trước (khung màu tím) đều có kết quả, thì Small Road vẽ chấm tròn màu đỏ.

Nhìn từ hàng thứ 2 cột 4 (ngôi sao màu vàng) trong Big Road, so sánh với cột 2 ở phía trước (khung màu tím) sẽ thấy cột 2 không có kết quả, cho nên Small Road vẽ chấm tròn màu xanh.

Nhìn từ hàng thứ 2 cột 3 (ngôi sao màu vàng) trong Big Road, trong cùng một hàng của 2 cột ở phía trước(khung màu tím) sẽ thấy có 2 hàng không có kết quả, cho nên Small Road vẽ chấm tròn màu đỏ.

Quy tắc : so sánh sau khi đổi cột

Từ hình Big Road ở trên có thể thấy, bên trên hàng thứ 2 cột 3 không có kết quả (ngôi sao màu vàng), cho nên cần từ hàng thứ 1 cột 4 (mũi tên màu cam ) so sánh sự khác biệt của cột 1 và cột 3 (khung màu tím), kết quả cho thấy 2 cột này không đều nhau, cho nên Small vẽ chấm tròn màu xanh.

Nhìn từ hàng thứ 1 cột 4 (ngôi sao màu vàng) trong Big Road, do là hàng đầu tiên sau khi đổi cột nên cần so sánh cột phía trước và 3 cột phía trước (khung màu tím) sẽ thấy 2 cột này có kết quả đều nhau, vì vậy Small Road vẽ chấm tròn màu đỏ.

● Mã số 5 : Cockroach Road
Cockroach Road là bắt đầu tính từ hàng thứ 2 cột 4 tương ứng với cột 1 trong Big Road ( nếu vị trí này không có kết quả, thì bắt đầu phân tích từ hàng thứ 1 cột 5), cột 5 tương ứng với cột 1, cột 6 tương ứng với cột 3, cột 7 tương ứng với cột 4, cứ như vậy suy ra.
[Nhắc nhở]Nhìn từ kết quả mới nhất trong Big Road, khi so sánh thời gian cần cách 2 cột ở giữa.

Quy tắc : so sánh sau khi tiếp nối xuống

Nhìn từ hàng thứ 2 cột 4 (ngôi sao màu vàng) trong Big Road, trong cùng một hàng của 3 cột phía trước ( khung màu tím) đều có kết quả, nên Cockroach Road vẽ đường gạch chéo màu đỏ.

Nhìn từ hàng thứ 2 của cột 5 (ngôi sao màu vàng) trong Big Road, so sánh với 3 cột ở phía trước (khung màu tím) sẽ thấy không có kết quả, cho nên Cockroach Road vẽ đường gạch chéo màu xanh.

Nhìn từ hàng thứ 3 của cột 5 (ký hiệu ngôi sao màu vàng) trong Big Road , so sánh trong cùng một hàng của 3 cột phía trước (khung màu tím) sẽ thấy có 2 hàng không có kết quả, cho nên Cockroach Road vẽ đường gạch chéo màu đỏ.

Quy tắc : so sánh sau khi đổi cột

Từ hình của Big Road sẽ nhận thấy, hàng thứ 2 của cột 4 (ngôi sao màu vàng) không có kết quả, cho nên nhìn từ hàng thứ 1 của cột 5 ( mũi tên màu cam ) để so sánh sự khác biệt giữa cột 1 và cột 4 ( khung màu tím), có thể nhận thấy 2 cột này không đều nhau, Cockroach Road vẽ đường gạch chéo màu xanh.

Nhìn từ hàng thứ 1 của cột 5 (ngôi sao màu vàng) trong Big Road , sẽ thấy kết quả của cột 4 và cột 1 (khung màu tím) đều nhau, cho nên Cockroach Road sẽ vẽ đường gạch chéo màu đỏ.

●Mã số 6 : Banker hỏi đường , Player hỏi đường
Chức năng này giúp người chơi dự đoán ván sau sẽ ra kết quả là nhà cái thắng hoặc là nhà con thắng, cách đi của Big Road, Big Eye Road, Small Road, Cockroach Road. Ví dụ : như khoanh tròn màu vàng trong hình bên dưới là tích chọn kết quả của Player hỏi đường.

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN