TOP khuyến mãi nạp tiền lần đầu tặng đến 120% giá trị khoản tiền nạp tại nhà cái CASINO Dubai Palace

KHUYẾN MÃI THỨ 1:Thưởng 120 % nạp lần đầu tại sàn Thể Thao

Thời gian khuyến mãi

Bắt đầu từ 12:00 ngày 05/10/2020 đến 11:59 ngày 19/10/2020 (GMT+8)

☆Đối tượng áp dụng :

Dành cho hội viên mới nạp tiền lần đầu tham gia khuyến mãi này.

☆Nội dung khuyến mãi :

Trong vòng 30 ngày kể từ sau khi hoàn thành lần nạp tiền lần đầu, hội viên vào trang khuyến mãi để đăng ký TRÒ CHƠI CASINO tham gia sau đó hoàn thành các điều kiện dưới đây thì sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng

☆Cách thức phát thưởng 

 1. Sau khi đạt đủ điều kiện như trên , tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản của hội viên trước 19:00 thứ tư hàng tuần.
 2. Nếu hội viên đã nạp tiền tuy nhiên chưa hoàn thành cược hiệu lực yêu cầu thì tiền thưởng sẽ bị tạm khóa cho tới khi đạt đủ điều kiện mới có thể nhận thưởng
 3. Tiền thưởng chỉ cần đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền

☆Ví dụ:

Tiền nạp lần đầu : 500.000 VND

Tiền thưởng : 500.000 VND X 120 % = 600.000 VND (chờ duyệt )

Cược hiệu lực yêu cầu : (500.000 + 600.000) X 25 = 27.500.000 VND

Hội viên sau khi đăng ký, hoàn thành cược hiệu lực 27.500.000 VND  sẽ được nhận tiền thưởng 600.000 VND, đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền

☆Trường hợp hội viên nạp lần đầu số tiền hơn 834.000 thì cược hiệu lực tối đa là 45.850.000 là có thể nhận được tiền thưởng tối đa 1 triệu

☆Thể lệ khuyến mãi :

1. Hội viên sau khi đăng ký tham gia khuyến mãi này, trong vòng 14 ngày nếu không tiến hành nạp tiền thì coi như từ bỏ quyền lợi nhận thưởng.

2. Trong thời gian tiền thưởng tạm khóa, nếu bạn chưa đạt yêu cầu vẫn có thể nạp rút tiền để tiếp tục hoàn thành, số tiền nạp chỉ cần đạt bội số 1 lần là có thể rút tiền

3. Mỗi hội viên chỉ được tham gia khuyến mãi này 1 lần, Tham gia khuyến mãi này thì không được tham gia những khuyến mãi nạp lần đầu khác

4. Khuyến mãi này chỉ dành cho 500 hội viên mới trong thời gian khuyến mãi diễn ra

5. Mỗi hội viên, mỗi IP, mỗi số điện thoại, mỗi địa chỉ email, mỗi tài khoản ngân hàng chỉ có thể nhận thưởng duy nhất một lần, nếu phát hiện đăng ký trùng lặp hoặc nhiều tài khoản cùng IP thì coi như cùng một hội viên, XÓC ĐĨA DUBAI PALACE có quyền từ chối phát thưởng cho tất cả tài khoản hội viên có cùng IP đó.

6. Khuyến mãi này áp dụng các <Điều khoản khuyến mãi chung> của DUBAI PALACE

KHUYẾN MÃI THỨ 2:Thưởng 60% nạp lần đầu tại Casino trực tuyến

Thời gian khuyến mãi

Bắt đầu từ 12:00 ngày 05/10/2020 đến 11:59 ngày 19/10/2020 (GMT+8)

☆Đối tượng áp dụng :

Dành cho hội viên mới nạp tiền lần đầu tham gia khuyến mãi này.

☆Nội dung khuyến mãi :

Trong vòng 30 ngày kể từ sau khi hoàn thành lần nạp tiền lần đầu, hội viên vào trang khuyến mãi để đăng ký tham gia sau đó hoàn thành các điều kiện dưới đây thì sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng


☆Cách thức phát thưởng :

 1. Sau khi đạt đủ điều kiện như trên , tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản của hội viên trước 19:00 thứ tư hàng tuần.
 2. Nếu hội viên đã nạp tiền tuy nhiên chưa hoàn thành cược hiệu lực yêu cầu thì tiền thưởng sẽ bị tạm khóa cho tới khi đạt đủ điều kiện mới có thể nhận thưởng
 3. Tiền thưởng chỉ cần đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền

☆Ví dụ:

Tiền nạp lần đầu : 1.000.000 VND

Tiền thưởng : 1.000.000 VND X 60% = 600.000 VND (chờ duyệt )

Cược hiệu lực yêu cầu : (1.000.000 + 600.000) X 30 = 48.000.000 VND

Hội viên sau khi đăng ký, hoàn thành cược hiệu lực 48.000.000 VND tại sàn casino trực tuyến, sẽ được nhận tiền thưởng 600.000 VND, đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền

Trường hợp hội viên nạp lần đầu số tiền hơn 3.340.000 thì cược hiệu lực tối đa là 160.200.000 là có thể nhận được tiền thưởng tối đa 2 triệu

☆Thể lệ khuyến mại :

1. Hội viên sau khi đăng ký tham gia khuyến mãi này, trong vòng 14 ngày nếu không tiến hành nạp tiền thì coi như từ bỏ quyền lợi nhận thưởng.

2. Trong thời gian tiền thưởng tạm khóa, nếu bạn chưa đạt yêu cầu vẫn có thể nạp rút tiền để tiếp tục hoàn thành, số tiền nạp chỉ cần đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền

3. Mỗi hội viên chỉ được tham gia khuyến mãi này 1 lần, Tham gia khuyến mãi này thì không được tham gia những khuyến mãi nạp lần đầu khác

KHUYẾN MÃI THỨ 3: THƯỞNG 80% NẠP LẦN ĐẦU TẠI SÀN TRÒ CHƠI

Thời gian khuyến mãi

 Bắt đầu từ 12:00 ngày 05/10/2020 đến 11:59 ngày 19/10/2020 (GMT+8)

☆Đối tượng áp dụng:

Dành cho hội viên mới nạp tiền lần đầu tham gia khuyến mãi này.

☆Nội dung khuyến mãi : 

Trong vòng 30 ngày kể từ sau khi hoàn thành lần nạp tiền lần đầu, hội viên vào trang khuyến mãi để đăng ký tham gia sau đó hoàn thành các điều kiện dưới đây thì sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng


☆Cách thức phát thưởng

1. Sau khi đạt đủ điều kiện như trên, tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản của hội viên trước 19:00 thứ tư hàng tuần 
2. Nếu hội viên đã nạp tiền tuy nhiên chưa hoàn thành cược hiệu lực yêu cầu thì tiền thưởng sẽ bị tạm khóa cho tới khi đạt đủ điều kiện mới có thể nhận thưởng

3. Tiền thưởng chỉ cần đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền 

☆Ví dụ:

Tiền nạp lần đầu : 1.000.000 VND

Tiền thưởng : 1.000.000 VND X 80% = 800.000 VND (chờ duyệt )

Cược hiệu lực yêu cầu : (1.000.000 + 800.000) X 25 = 45.000.000 VND

Hội viên sau khi đăng ký, hoàn thành cược hiệu lực 45.000.000 VND  sẽ được nhận tiền thưởng 800.000 VND, đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền

Trường hợp hội viên nạp lần đầu số tiền hơn 2.500.000 thì cược hiệu lực tối đa là 112.500.000 là có thể nhận được tiền thưởng tối đa 2 triệu

☆Thể lệ khuyến mãi :

1. Hội viên sau khi đăng ký tham gia khuyến mãi này, trong vòng 14 ngày nếu không tiến hành nạp tiền thì coi như từ bỏ quyền lợi nhận thưởng.

2. Trong thời gian tiền thưởng tạm khóa, nếu bạn chưa đạt yêu cầu vẫn có thể nạp rút tiền để tiếp tục hoàn thành, số tiền nạp  chỉ cần đạt bội số 1 lần là có thể rút tiền

3.Mỗi hội viên chỉ được tham gia khuyến mãi này 1 lần, BACCARAT TRỰC TUYẾN tham gia khuyến mãi này thì không được tham gia những khuyến mãi nạp lần đầu khác

4. Khuyến mãi này chỉ dành cho 500 hội viên mới trong thời gian khuyến mãi diễn ra

KHUYẾN MÃI THỨ 4:THƯỞNG 100% NẠP LẦN ĐẦU TẠI SÀN XỔ SỐ

Thời gian khuyến mãi :

Bắt đầu từ 12:00 ngày 05/10/2020 đến 11:59 ngày 19/10/2020 (GMT+8)

☆Đối tượng áp dụng 

Dành cho hội viên mới nạp tiền lần đầu tham gia khuyến mãi này. 

☆Nội dung khuyến mãi :

Trong vòng 30 ngày kể từ sau khi hoàn thành lần nạp tiền lần đầu, hội viên vào trang khuyến mãi để đăng ký tham gia sau đó hoàn thành các điều kiện dưới đây thì sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng

☆Cách thức phát thưởng :
1. Sau khi đạt đủ điều kiện như trên , tiền thưởng sẽ được cập  nhật vào tài khoản của hội viên trước 19:00 thứ tư hàng tuần 
2. Nếu hội viên đã nạp tiền tuy nhiên chưa hoàn thành cược hiệu lực yêu cầu thì tiền thưởng sẽ bị tạm khóa cho tới khi đạt đủ điều kiện mới có thể nhận thưởng

3. Tiền thưởng chỉ cần đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền

☆Ví dụ:

Tiền nạp lần đầu : 1.000.000 VND

Tiền thưởng : 1.000.000 VND X 100% = 1.000.000 VND (chờ duyệt )

Cược hiệu lực yêu cầu : (1.000.000 + 1.000.000) X 20 = 40.000.000 VND

Hội viên sau khi đăng ký, hoàn thành cược hiệu lực 40.000.000 VND  tại sàn xổ số , sẽ được nhận tiền thưởng 1.000.000 VND, đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền

☆Trường hợp hội viên nạp lần đầu số tiền hơn 2 triệu thì cược hiệu lực tối đa là 100.000.000 là có thể nhận được tiền thưởng tối đa 2 triệu

☆Thể lệ khuyến mại :

1. Hội viên sau khi đăng ký tham gia khuyến mãi này, trong vòng 14 ngày nếu không tiến hành nạp tiền thì coi như từ bỏ quyền lợi nhận thưởng.

2. Sàn VSL sẽ không được tính cược hiệu lực cho khuyến mãi nạp lần đầu tại sàn xổ số 

3. Trong thời gian tiền thưởng tạm khóa, nếu bạn chưa đạt yêu cầu vẫn có thể nạp rút tiền để tiếp tục hoàn thành, số tiền nạp chỉ cần đạt bội số 1 lần là có thể rút tiền

4. Mỗi hội viên chỉ được tham gia khuyến mãi này 1 lần, Tham gia khuyến mãi này thì không được tham gia những khuyến mãi nạp lần đầu khác

KHUYẾN MÃI THỨ 5: THƯỞNG 100% NẠP LẦN ĐẦU TẠI SÀN ĐÁ GÀ

Thời gian khuyến mãi :

Bắt đầu từ 12:00 ngày 05/10/2020 đến 11:59 ngày 19/10/2020 (GMT+8)

Đối tượng áp dụng :

Dành cho hội viên mới nạp tiền lần đầu tham gia khuyến mãi này

Chương trình khuyến mãi dành cho tất cả người chơi đặt cược tại S128 đá gà và R128 đua ngựa & đua chó 。

Nội dung khuyến mãi :

Trong vòng 30 ngày kể từ sau khi hoàn thành lần nạp tiền lần đầu, hội viên vào trang khuyến mãi để đăng ký tham gia sau đó hoàn thành các điều kiện dưới đây thì sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng


Cách thức phát thưởng :

 1. Sau khi đạt đủ điều kiện như trên , tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản của hội viên trước 19:00 thứ tư hàng tuần.
 2. Nếu hội viên đã nạp tiền tuy nhiên chưa hoàn thành cược hiệu lực yêu cầu thì tiền thưởng sẽ bị tạm khóa cho tới khi đạt đủ điều kiện mới có thể nhận thưởng
 3. Tiền thưởng chỉ cần đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền

Ví dụ minh họa :

Tiền nạp lần đầu : 1.000.000 VND

Tiền thưởng : 1.000.000 VND X 100% = 1.000.000 VND (chờ duyệt )

Cược hiệu lực yêu cầu : (1.000.000 + 1.000.000) X 30 = 60.000.000 VND

Hội viên sau khi đăng ký, hoàn thành cược hiệu lực 60.000.000 VND tại sàn Đá gà trực tuyến, sẽ được nhận tiền thưởng 1.000.000 VND, đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền

Trường hợp hội viên nạp lần đầu số tiền hơn 2.000.000 thì cược hiệu lực tối đa là 120.00.000 là có thể nhận được tiền thưởng tối đa 2 triệu

Thể lệ khuyến mãi :

 1. Hội viên sau khi đăng ký tham gia khuyến mãi này, trong vòng 14 ngày nếu không tiến hành nạp tiền thì coi như từ bỏ quyền lợi nhận thưởng.
 2. Trong thời gian tiền thưởng tạm khóa, nếu bạn chưa đạt yêu cầu vẫn có thể nạp rút tiền để tiếp tục hoàn thành, số tiền nạp chỉ cần đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền
 3. Mỗi hội viên chỉ được tham gia khuyến mãi này 1 lần, tham gia khuyến mãi này thì không được tham gia những khuyến mãi nạp lần đầu khác

về tác giả

CASINO ONLINE

NHÀ CÁI CASINO TRỰC TUYẾN